Rada programowa

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, Przewodniczący Rady Programowej
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A.
Paweł Adamiak
Doradca Zarządu, Dom Kredytowy NOTUS S.A.
Paweł Komar
Członek Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA.
Z Open Finance SA związany od 2006 roku. Obecnie odpowiada za obszar sprzedaży w całej grupie Open Finance i Home Broker. Na swoim koncie ma m.in. budowę i rozwój największej w Polsce mobilnej sieci pośrednictwa finansowego – Open Direct. Stworzył i współzarządza siecią partnerską Open Partners zrzeszającą partnerów zewnętrznych. Od 2015 pełni też rolę Członka Zarządu i Dyrektora Generalnego Home Broker SA, odpowiadającego za obszar strategicznej współpracy z branżą deweloperską i wszystkie sieci sprzedaży. Jeden z autorów projektu „E-baza” – zrzeszającego małe agencje nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów. Obecnie w trakcie studiów Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Krzysztof Opaliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.
Krzysztof Opaliński (56) jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) i University of Manitoba w Kanadzie (MBA, 1990). W latach 1990-95 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant/szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-96), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-09) jako menedżer projektów. Od 2005 w Fines S.A. jako współtwórca firmy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Marta Penczar
Dyrektor Obszaru Badawczego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka raportów i publikacji z zakresu bankowości i integracji europejskich rynków finansowych, m.in.: - Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, 2012 - Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej, 2010 - Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, 2010 - Polski sektor bankowy na tle sektorów europejskich w świetle wybranych wskaźników strukturalnych, 2010 - Implikacje integracji rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla rozwoju polskiego rynku consumer finance, 2008
Andrzej Reterski
Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS
Na stanowisku Prezesa Zarządu Domu Finansowego QS niezmiennie od 2008 r. Do 2012 r. Dom Finansowy QS należał do międzynarodowej grupy finansowej LaSer, aktualnie spółka jest w rękach nowych właścicieli. Z sektorem finansowym związany od 19 lat. W latach 2008 - 2010 był szefem LaSer Consumer Finance Poland, wcześniej pracował w należącym do LaSer Sygma Banku, był członkiem Zarządu AIG Bank Polska, prezesem notowanej na giełdzie Best S.A., wiceprezesem Invest Bank S.A., twórcą spółki Invest Kredyt S.A. – pośrednika w obszarze consumer finance, zbudował dla GE Capital Banku biznes w obszarze kredytów ratalnych. Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i marketing. Uzyskał dyplom MBA brytyjskiego The Nottingham Trent University.
Patrycja Rogowska-Tomaszycka
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Provident
Pracę w Providencie rozpoczęła w czerwcu 2012 roku, obejmując funkcję Dyrektora Biura Public Affairs. Obecnie zarządza Pionem Korporacyjnym odpowiedzialnym za public affairs, PR, CSR oraz komunikację wewnętrzną. Karierę zawodową rozpoczynała w Związku Banków Polskich, w latach 2007 - 2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako ekspert w Departamencie Prawnym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
Andrzej Roter
Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
Edyta Szymczak
Prezes Zarządu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Z branżą finansową związana od ponad 12 lat, w tym od 7 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Przed objęciem funkcji prezesa zarządu pełniła funkcję m.in. Dyrektora Operacyjnego, Pełnomocnika Zarządu oraz Członka Zarządu ERIF BIG S.A. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunek Menedżerski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu, odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK oraz nadzorowała obsługę konsumentów przez Rejestr.
Piotr Żabski
Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank S.A.
Przez jedenaście lat zdobywał doświadczenie w Lukas Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora zarządzającego w linii biznesu consumer finance. W swojej zawodowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój biznesu kredytów samochodowych, ratalnych, gotówkowych, a także kart kredytowych. Zarządzał siecią regionów banku oraz kanałami dystrybucji. W listopadzie 2007 r, został Członkiem Zarządu Santander Consumer Banku odpowiedzialnym za rozwój kredytów detalicznych i marketing. Od maja 2008 r. do maja 2013 r. Prezes Zarządu Santander Consumer Banku.

Akredytacja

W celu akredytacji prosimy o kontakt z

Rafał Broniewski
Tel. +48 58 524 49 55
e-mail: rafal.broniewski@gab.com.pl

Gdańska Akademia Bankowa
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

 

Kongres Consumer Finance

Następna edycja Kongresu Consumer Finance odbędzie się 7-8 grudnia w Warszawie.

Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

Szczegółowy program wkrótce.

Zespół Gdańskiej Akademii Bankowej