Rada programowa

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A.
Sławomir Grzelczak
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet - czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił kolejno ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 2004-2009 piastował funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał zarządzając czterema spółkami, należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013, w ramach Grupy Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, odpowiadał za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był Dyrektorem Zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. - Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 r. pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
Joanna Krzyżanowska
Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zasiada w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Do 2007 r. zajmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu GE Money Bank S.A. - odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i kierowała pracą ponad 1500 osób. Była odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów na zakup towarów i usług, kart kredytowych, kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz rozwoju kanałów dystrybucji własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi Banku. Od 2008 r. do 2015 r. pełniła funkcję pierwszego wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od podstaw bankowego biznesu consumer finance oraz bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i rozwiązań. Od lipca 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. Jest odpowiedzialna za consumer finance, kanały sprzedaży pośredniej, współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także obszar produktowy i CRM. Posiada doświadczenie w projektach akwizycyjnych, jak i fuzjach banków. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration (Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA) oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów.
Krzysztof Opaliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.
Krzysztof Opaliński (56) jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) i University of Manitoba w Kanadzie (MBA, 1990). W latach 1990-95 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant/szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-96), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-09) jako menedżer projektów. Od 2005 w Fines S.A. jako współtwórca firmy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Marta Penczar
Dyrektor Obszaru Badawczego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka raportów i publikacji z zakresu bankowości i integracji europejskich rynków finansowych, m.in.: - Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, 2012 - Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej, 2010 - Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, 2010 - Polski sektor bankowy na tle sektorów europejskich w świetle wybranych wskaźników strukturalnych, 2010 - Implikacje integracji rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla rozwoju polskiego rynku consumer finance, 2008
Andrzej Roter
Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
Artur Sikora
Członek Rady Nadzorczej Domu Kredytowego NOTUS
Współwłaściciel i założyciel Domu Kredytowego Notus. Pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż internetową, współpracę z bankami, sprawy prawne oraz budowę sieci placówek partnerskich.. Z sektorem finansowo-bankowym związany jest od ponad czternastu lat. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku od stanowiska Doradcy Finansowego w LG Petro Bank S.A. W latach 2000-2004 pracował w GE Money Bank S.A. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej. Ukończył również studia podyplomowe Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Edyta Szymczak
Prezes Zarządu Rejestr Dłużników ERIF BIG
Z branżą finansową związana od ponad 12 lat, w tym od 7 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunek Menedżerski. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. W latach 2009-2011 w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.
Piotr Żabski
Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank S.A.
Przez jedenaście lat zdobywał doświadczenie w Lukas Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora zarządzającego w linii biznesu consumer finance. W swojej zawodowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój biznesu kredytów samochodowych, ratalnych, gotówkowych, a także kart kredytowych. Zarządzał siecią regionów banku oraz kanałami dystrybucji. W listopadzie 2007 r, został Członkiem Zarządu Santander Consumer Banku odpowiedzialnym za rozwój kredytów detalicznych i marketing. Od maja 2008 r. do maja 2013 r. Prezes Zarządu Santander Consumer Banku. Jest absolwentem Ecole Nationalle Superieure des Mines de St. Etienne, Politechniki Wrocławskiej oraz wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Akredytacja

W celu akredytacji prosimy o kontakt z

Rafał Broniewski
Tel. +48 58 524 49 55
e-mail: rafal.broniewski@gab.com.pl

Gdańska Akademia Bankowa
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

 

Zapraszamy serdecznie

W dniach w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 19-20 listopada 2015 odbył się XI Kongres Consumer Finance.

Podczas tegorocznego Kongresu między innymi:

  • przedstawione zostały perspektywy rynku consumer finance w raporcie Eurofinas i Roland Berger;
  • odbyła się debata pt. "Czego mogą się od siebie nauczyć uczestnicy rynku consumer finance: banki i instytucje pożyczkowe?";
  • w debacie dotyczącej wyłudzeń na rynku consumer finance poszukiwano najlepszych metod im przeciwdziałania
  • zaprezentowano konsekwencje zmian ładu na rynku kredytów hipotecznych;
  • omówiono bieżące trendy rynku consumer finance.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz naszym Partnerom:

- Domowi Finansowemu QS
- Fines S.A.
- Rejestrowi Dłużników ERIF BIG S.A
- Santander Consumer Bank

Zapraszamy ponownie w przyszłym roku,
Zespół Gdańskiej Akademii Bankowej