Paneliści

Piotr Białowolski
Szkoła Główna Handlowa, Konferencja Przedsiębiorsw Finansowych w Polsce

Dr hab. Piotr Białowolski od 2006 roku współpracuje z KPF, będąc współautorem cokwartalnego badania sytuacji na rynku consumer finance, prowadzonego w ramach wspólnego projektu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Od 2009 roku prowadzi, wg opracowanej przez siebie metodyki, badanie Portfela należności przedsiębiorstw. To badanie KPF realizuje we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Jest on również autorem bądź współautorem wielu raportów specjalnych przygotowanych dla KPF, m.in.: raportu o stanie rynku kart kredytowych w Polsce, raportów podsumowujących oczekiwane skutki regulacji sektora finansowego (dyrektywa o kredycie konsumenckim, regulacja maksymalnego oprocentowania), raportów przedstawiających profile klientów rynku consumer finance, a także charakterystyki i prognoz dla tego sektora.

Dorobek habilitacyjny dra hab. Piotra Białowolskiego obejmował zagadnienia związane z jakością badań ankietowych oraz możliwością wykorzystania tych danych do prognozowania. W połączeniu z wiedzą z zakresu finansów gospodarstw domowych, którą rozwija w ramach realizowanego przez siebie na Uniwersytecie w Turynie Grantu naukowego Marie Curie, dr hab. Piotr Białowolski wnosi bardzo istotny wkład w wysoką jakość prac badawczych realizowanych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

 

Piotr Bochenek
Członek Zarządu, SkyCash

Piotr Bochenek, lat 39. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od blisko 10 lat związany z branżą płatności e-commerce oraz m-commerce.

W latach 2006-2010 związany ze spółką Blue Media SA, w której był odpowiedzialny za tworzenie, rozwój i realizację projektów z zakresu systemów płatności Pay-By-Link. Współtworzył systemy do obsługi płatności cyklicznych dla Masowych Wystawców Faktur oraz rozwiązania e-commerce wspólnie z BZ WBK, BPH, Raiffeisen Polbank, BPH, Millennium Bank. Współuczestniczył również przy realizacji rozwiązania Szybkich Przelewów Międzybankowych „BlueCash”.

Ostatnie lata pracy (CEPiU eService Sp. z o.o.) to głównie kierowanie i nadzór nad projektem pierwszych bankowych płatności Mobilnych „BLIK” (wcześniej „IKO”), realizowanego obecnie przez sześć czołowych banków w Polsce. W eService był odpowiedzialny również za rozwój produktów e-commerce oraz bardzo popularnych w Polsce płatności w walucie karty zagranicznego klienta.

Prywatnie pasjonat sportów wodnych oraz instruktor nurkowania.

Od listopada 2015 r. w SkyCash na stanowisku dyrektora – odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i marketingu.

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.

W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.

Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BIK S.A.

Marcin Czugan
Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorsw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej). Od 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2013 – 2016, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, a od sierpnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu. Od stycznia 2015 r. Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych Zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Prowadzi zajęcia z Prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla radców prawnych Izby gdańskiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

Tomasz Fedyna
Członek Zarządu, Wonga.pl

Przez lata zdobywał doświadczenie we wszystkich aspektach rachunkowości, audytu i zarządzania finansowego, pracując m.in. dla: Banku BPH, Polbank EFG, Citi Handlowego, KPMG, Generali. Od 2012 r. związany z Wonga.pl.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, skończył także studia podyplomowe z prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Jarosław Furmaniak
Kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu optymalizacji procesów operacyjnych, a także analiz biznesowych. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w branży finansowej, głównie w bankowości. W czasie dotychczasowej kariery zawodowej odpowiadał m.in. za zarządzanie zespołami projektowymi, integrację oraz wsparcie procesów biznesowych. Obecnie, od 2015 roku pełni w ERIF BIG S.A. funkcję Kierownika Departamentu Operacji i Rozwoju.

Alexandre Giraud
Senior Legal Adviser, EUROFINAS

Alexandre Giraud is Deputy Director General of Eurofinas, the voice of consumer credit providers at European level, based in Brussels. Alexandre is a lawyer specialised in European banking and consumer affairs.  His portfolio covers a wide range of issues such as all questions related to the European regulation of consumer credit, insurance and credit mediation, commercial practices and judicial and out-of court settlements. He is also in charge of prudential and supervisory European developments for the Federation.  He is responsible for the Eurofinas legal & policy committee and the European Banking Industry’s Committee (EBIC) consumer credit working group. He represents the industry in discussions with international and European bodies on consumer credit related affairs.   Alexandre was educated in France and the United Kingdom.

Anna Kicińska
Partner, Lider Grupy Doradztwa Nieruchomości EY w regionie Europy Centralnej i Południowej

Jest partnerem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego  EY. Specjalizuje się w doradztwie rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie wycen, analiz portfeli nieruchomości oraz doradztwa przy sprzedaży nieruchomości. Przeprowadza analizy nieruchomości na zlecenia dużych korporacji w całej Polsce, w ramach projektów dotyczących zarówno nieruchomości prywatnych jak i portfeli inwestycyjnych Klientów instytucjonalnych. W 1997 roku uzyskała tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego. W 2001 roku została członkiem międzynarodowej organizacji doradców nieruchomości The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), a w 2015 CCIM (Certified Commercial Investment Member). Anna jest również członkiem załozycielem  Stowarzyszenia REIT Polska.

Mikołaj Kunica
Dyrektor Biura Komunikacji, Grupa ERGO Hestia S.A.

Mikołaj Kunica, jest związany z mediami od początku procesu polskiej transformacji ustrojowej. W ponad dwudziestoletniej karierze zawodowej był dziennikarzem Faktów TVN oraz sprawozdawcą sejmowym Wiadomości TVP. Kierował zespołami oraz realizacją projektów biznesowych, miedzy innymi jako twórca i autor programów w TVN CNBC Biznes. Pracował również m.in. w polskiej sekcji BBC i w telewizji RTL 7. Od października 2015 roku dyrektor Biura Komunikacji w Grupie ERGO Hestia.

Paweł Komar
Członek zarządu Home Broker i Open Finance

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów. Obecnie w trakcie studiów Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z grupą kapitałową Getin Noble Bank, w tym ze spółką Open Finance związany jest od 2006 roku pełniąc w tym czasie wiele funkcji zarządczych i prowadząc innowacyjne projekty. W Home Broker od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego, a we wrześniu dołączył do zarządu.

Alicja Kopeć
Dyrektor Pionu Prawnego i Ładu Korporacyjnego, członkini Zarządu Provident Polska

Pracuje w Provident Polska od 2003 roku. Kieruje zespołem odpowiadającym za obsługę prawną firmy. W jej kompetencjach leżą także kwestie związane z projektami legislacyjnymi i windykacją sądową.

Karierę zawodową zaczynała jako pracownik naukowy w katedrze prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z sukcesem obroniła rozprawę doktorską i uzyskała stopień naukowy doktora prawa. Jest autorką komentarzy do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz do ustawy o kredycie konsumenckim. Jest także członkinią samorządu radcowskiego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W kolejnych latach Alicja Kopeć pracowała jako dyrektor departamentu prawnego grupy ubezpieczeniowej Commercial Union oraz Zurich Financial Services, a także w międzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie była odpowiedzialna za praktykę w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie biznesu i gospodarki rynkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Hartford USA.

Grzegorz Kott
Radca Prawny i Of Counsel, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp.k.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych zarówno z rynku finansowego, jak i innych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, w tym consumer finance, prawie rynków kapitałowych, prawie ubezpieczeniowym, prawie handlowym i cywilnym. Doradzał również w ramach międzynarodowych firm konsultingowych w działach prawnych i podatkowych.

Grzegorz jest prawnikiem rekomendowanym w zakresie prawa bankowo - finansowego przez informator „The European Legal 500”, a także współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim wydawnictwa C.H. Beck.

Joanna Krzyżanowska
Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zasiada w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Do 2007 r. zajmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu GE Money Bank S.A. -  odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i  kierowała pracą ponad 1500 osób. Była odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów na zakup towarów i usług, kart kredytowych,  kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz rozwoju kanałów dystrybucji własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi Banku. Od 2008 r. do 2015 r.  pełniła funkcję pierwszego wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od podstaw bankowego biznesu consumer finance oraz bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i rozwiązań. Od lipca 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. Jest odpowiedzialna za consumer finance, kanały sprzedaży pośredniej, współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także obszar produktowy i CRM. Posiada doświadczenie w projektach akwizycyjnych,  jak i fuzjach banków. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration (Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA) oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów.

Małgorzata Makulska
Wiceprezes Grupy ERGO Hestia

Jako absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykształcenia jest konstruktorem mostów. Na początku lat dziewięćdziesiątych była radną Miasta Gliwice i członkiem zarządu Miasta. Przez lata budowała pozycję Hestii na Śląsku, a w 1995 r. objęła funkcję w zarządzie Grupy. Jest odpowiedzialna za strategię, rozwój i działanie sieci sprzedaży Grupy ERGO Hestia oraz aktywności marketingowe wicelidera polskiego rynku ubezpieczeń. Jest członkiem rad nadzorczych m.in. ProContact i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Małgorzata Makulska jest laureatką medalu Polskiej Izby Ubezpieczeń "Zasłużony dla Ubezpieczeń".

 

Tomasz Mironczuk
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu bank PKO BP. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

Zaangażowany w proces reformy wskaźników finansowych rynku pieniężnego. Zasiada w EURIBOR Steering Committee sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem stopy referencyjnej EURIBOR.

Głównym obszarem specjalizacji zawodowej jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej. W toku kariery zawodowej był współtwórca umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Posiada duże doświadczenie w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową.

Jest absolwentem Central European University w Pradze, legitymuje się tytułem Master of Arts in Economics nadanym przez  New York University.

 

Marta Penczar
Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję Dyrektora Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka raportów i publikacji z zakresu bankowości i integracji europejskich rynków finansowych, m.in.: - Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, (2012-2016), Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej, 2010 - Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, 2010 - Polski sektor bankowy na tle sektorów europejskich w świetle wybranych wskaźników strukturalnych, 2010 - Implikacje integracji rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla rozwoju polskiego rynku consumer finance, 2008.

 

Małgorzata Modzelewska de Raad
Adwokat, Modzelewka&Paśnik

Adwokat z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Od lat prowadzi liczne sprawy przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje Małgorzatę w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji jako „doświadczonego i zaangażowanego” prawnika. W 2009 roku informator zaliczył ją do grona „wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji”.

Małgorzata jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi. Jest też arbitrem, wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych.

Krzysztof Opaliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.

Krzysztof Opaliński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) i University Of Manitoba w Kanadzie (MBA 1990). W latach 1990 – 95 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant/szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-96), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-09) jako menedżer projektów. Od 2005 w Fines SA jako współtwórca firmy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w tym w przez okres 3 kadencji (2010-2016) jako Przewodniczący Komitetu.

Tomasz Ostrowski
Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokaci Sobolewski-Hajbert i Ostrowski, Rajczakowski

Doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, od prawie 10 lat zajmuje się doradztwem prawnym i regulacyjnym w obszarze zarządzania wierzytelnościami, wymiany informacji gospodarczych oraz kredytu konsumenckiego.

Anna Pakulska
Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Ukończyła Wydział Ekonomii w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, a także studia podyplomowe z zakresu zarzadzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Posiada bogatą wiedzę z zakresu kontrolingu, sprzedaży oraz marketingu. Z branżą finansową związana od ponad 10 lat. W czasie dotychczasowej kariery zawodowej m.in. zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów strategicznych w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym. Od 2011 roku pełni w ERIF BIG S.A. funkcję Dyrektora Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego.

 

Leszek Pawłowicz
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

W latach 1996-2006 pełnił szereg funkcji w Banku BPH S.A. jako Dyrektor Biura Maklerskiego , Dyrektor Regionu Południowego Bankowości Detalicznej oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej.

W 2006r. powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A. odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

Od 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.

Przewodniczący Rad Nadzorczych w takich spółkach kapitałowych jak Centralny Dom Maklerski Pekao S.A, Pekao Bank Hipoteczny S.A, Pioneer Pekao Investment Management S.A oraz Członek Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od września 2016 r. Przewodniczący Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców przy Związku Banków Polskich.

 

Tomasz Piwowarski
Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. W latach 2000 – 2008 – pracownik Biura Inspekcji w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od stycznia 2008 r.). W ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach kierował obszarami jakości aktywów oraz ryzyka rynkowego. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania zasad przeprowadzania oceny wniosków banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Kierował zespołami oceniającymi wnioski banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Od października 2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w BRE Banku SA, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, finansów oraz kontroli wewnętrznej. Od stycznia 2012 r. Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Przedlacki
Prezes Zarządu Fines S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1999) oraz programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (2012). W latach 2000-2004 w B4B Sp. z o.o. jako projektant i menedżer wdrożenia internetowych systemów informatycznych. Od 2005 jako współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Fines S.A. – wiodącego na polskim rynku pośrednika kredytowego w obszarze consumer finance. W tej roli zarządza siecią dystrybucji produktów bankowych i pozabankowych, która obecnie obejmuje 3.000 agencji i ponad 5.000 biur kredytowych w całej Polsce.

 

 

Andrzej Reterski
Prezes Zarządu, Dom finansowy QS

Doświadczenie

Z sektorem finansowym związany od 19 lat. W latach 2008 - 2010 był szefem LaSer Consumer Finance Poland, wcześniej pracował w należącym do LaSer Sygma Banku, był członkiem Zarządu AIG Bank Polska, prezesem notowanej na giełdzie Best S.A., wiceprezesem Invest Bank S.A., twórcą spółki Invest Kredyt S.A. – pośrednika w obszarze consumer finance, zbudował dla GE Capital Banku biznes w obszarze kredytów ratalnych.

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i marketing. Uzyskał dyplom MBA brytyjskiego The Nottingham Trent University.

Andrzej Roter
Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku S.A., BRE Banku S.A., BEST S.A. Od 2004 roku związany z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, pierwotnie jako Dyrektor Generalny, od 2016 roku na stanowisku Prezesa Zarządu. Współautor zasad dobrych praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu zasad dobrych praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych.

Mirosław Skiba
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.

Mirosław Skiba swoją karierę w Banku Zachodnim WBK rozpoczął w 1992 roku w ramach Bankowości Oddziałowej. W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Poznań, następnie Makroregionu Warszawa, a od 27 lipca 2008r. sprawuje rolę Członka Zarządu nadzorującego Pion Bankowości Detalicznej. Mirosław Skiba jest także członkiem wielu komitetów działających w Grupie Banku Zachodniego WBK, w tym m.in. Komitetu Kredytowego, Komitetu Rezerw oraz Komitetu ALCO oraz jest członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA.
Mirosław Skiba jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu bankowości i zarządzania w kraju i za granicą, w tym Senior Management Programe w Swiss Finance Institute w Genewie.

Mirosława Szakun
Radca Prawny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Radca prawny, od 2002 r. doradca prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się zagadnieniami rynku finansowego i prowadzi indywidualną kancelarię wyspecjalizowaną w obsłudze podmiotów z tego rynku, a także zasiada w radach nadzorczych spółek z segmentu finansów, w tym TFI. Od roku 2002 uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie regulacji rynku finansowego, m.in. prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o upadłości konsumenckiej oraz w pracach związanych z implementowaniem prawa UE. Autorka publikacji z zakresu rynku finansowego, współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Członek Komitetu Prawnego europejskiej organizacji samorządu rynku finansowego EUROFINAS.

 

 

Jacek Wiśniewski
Radca prawny i doradca podatkowy, Of Counsel, Kancelaria Squire Patton Boggs

Jacek Wiśniewski jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, Of Counsel w warszawskim biurze kancelarii Squire Patton Boggs. Jacek doradza w zakresie fuzji i przejęć, prawa finansowego i bankowego, consumer finance oraz usług płatniczych. Jacek doradza firmom pożyczkowym i sektorowi Fintech, w szczególności ma doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski międzynarodowych firm z tych branż, przygotowywaniu dokumentacji prawnej spełniającej odpowiednie wymogi regulacyjne, oraz w postępowaniach przed UOKiK.

Bartosz Wyżykowski
Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do 2015 r. związany z Konfederacją Lewiatan – zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego i doradzał firmom, w tym podmiotom rynku finansowego w sprawach związanych z krajową i unijną legislacją. Od 2016 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta na rynku usług finansowych.

 

Piotr Żabski
Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Bank S.A.

Przez jedenaście lat zdobywał doświadczenie w Lukas Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora zarządzającego w linii biznesu consumer finance. W swojej zawodowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój biznesu kredytów samochodowych, ratalnych, gotówkowych, a także kart kredytowych. Zarządzał siecią regionów banku oraz kanałami dystrybucji. W listopadzie 2007 r, został Członkiem Zarządu Santander Consumer Banku odpowiedzialnym za rozwój kredytów detalicznych i marketing. Od maja 2008 r. do maja 2013 r. Prezes Zarządu Santander Consumer Banku.

Akredytacja

W celu akredytacji prosimy o kontakt z

Rafał Broniewski
Tel. +48 58 524 49 55
e-mail: rafal.broniewski@gab.com.pl

Gdańska Akademia Bankowa
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

 

Program

czwartek - 8 Grudzień 2016
Od 14:30 do 15:00
Rejestracja
Od 15:00 do 15:20
Otwarcie Kongresu
 • Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
 • Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Od 15:20 do 16:40
Polski rynek consumer finance – stan na koniec roku 2016

Wystąpienia:

 • Biznes i ryzyko na rynku consumer finance
  Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
 • Zobowiązania klienta branży consumer finance na tle innych zobowiązań
  Jarosław Furmaniak, Kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Rynek consumer finance z perspektywy Rzecznika Finansowego
  Bartosz Wyżykowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

 

Od 16:40 do 17:10
Przerwa
Od 17:10 do 18:30
Debata "Nowy typ konsumenta – wyzwania dla sektora finansowego"
Moderator: Mikołaj Kunica, Dyrektor Biura Komunikacji, Grupa ERGO Hestia

Paneliści:
- Piotr Bochenek, Członek Zarządu, SkyCash
- Małgorzata Makulska, Wiceprezes Zarządu, Grupa ERGO Hestia S.A.
- Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.
- Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
- Mirosław Skiba, Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.
 

Kluczowe zagadnienia:

 • Millenialsi – kim są, czego szukają, jakie mają motywację zakupowe ?
 • Czy i jak instytucje finansowe są przygotowane do zmiany struktury demograficzno-społecznej konsumentów?
 • Kanały komunikacji/dotarcia  – czy instytucje finansowe potrzebują snapchat’a ?
 • CSR i polityka zrównoważonego rozwoju – gdzie przesuwają się granice marketingu ?
 • Jak budować świadomość marki przy rozwoju strategii multibrand ?

Gospodarz debaty: ERGO Hestia S.A.

Od 18:30 do 20:30
Bankiet
piątek - 9 Grudzień 2016
Od 08:30 do 09:00
Rejestracja
09:00
9:00 Otwarcie drugiego dnia Kongresu
Od 09:00 do 10:20
Debata "Uwarunkowania regulacyjne rynku consumer finance"
Moderator Mecenas Jacek Wiśniewski, Of counsel, Squire Patton Boggs

Wystąpienia wprowadzające:

European regulation at a crossroads, the impact od the consumer credit sector
- Alexandre Giraud, Deputy Director General, Eurofinas

Zmiany w polskim otoczeniu regulacyjnym sektora consumer finance
- Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Paneliści:
- Grzegorz Kott, Of counsel, Wierzbowski Eversheds,
- Małgorzata Modzelewska de Raad, Adwokat, Modzelewska & Paśnik,
- Tomasz Ostrowski, Partner, Adwokaci Sobolewski – Hajbert, Ostrowski, Rajczakowski,
- Mirosława Szakun, Doradca prawny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Kluczowe zagadnienia:

 • Wpływ nowych regulacji w Kodeksie cywilnym i Ustawie o kredycie konsumenckim na kredyt konsumencki
 • Reklama na rynku consumer finance – czy odnotowujemy wzrost ryzyka?
 • Czy kredytodawcy mają dostęp do kompleksowej informacji na temat klientów?
 • Ocena możliwych skutków uchwalenia Ustawy o kredycie hipotecznym i zmian do Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • Ochrona konsumenta na rynku finansowym jako priorytet regulacyjny Prezesa UOKiK
 • Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) – stan przygotowań
 • Postulaty regulacyjne środowiska prawniczego

Gospodarz debaty: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Od 10:20 do 10:40
Przerwa
Od 10:40 do 11:50
Debata "Ekonomiczne aspekty rozwoju rynku consumer finance"
Moderator: Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową

Prezentacja wprowadzająca:

Rentowność i ryzyko produktów rynku consumer finance w perspektywie 2020 roku

 • Marta Penczar, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową

Paneliści:

-Tomasz Fedyna, Członek Zarządu Wonga.pl
-Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
-Tomasz Mironczuk, Instytut Badań Gospodarką Rynkową
-Paweł Komar, Członek Zarządu, Open Finance S.A.
 

Kluczowe zagadnienia:

 • Jakie czynniki będą stymulować rentowność produktów CF, a jakie ją ograniczać?
 • Która grupa czynników – makroekonomiczne, prawne, czy branżowe, będą w największym stopniu determinować poziom rentowności produktów CF?
 • Jakie linie produktowe, w kontekście generowanej rentowności będą rozwijane, a jakie wygaszane?
 • Czy, w jakim stopniu i w zakresie których produktów CF, rozwój sektora FinTech będzie miał największy wpływ na poziom dochodów/rentowności produktów CF?
 • Czy ryzyko będzie czynnikiem sprzyjającym czy ograniczającym poziom osiąganej rentowności na rynku CF w perspektywie 2020 roku?
 • Czy kwestie związane ze stopą procentową mają znaczenie dla rozwoju rynku CF?

Gospodarz Debaty: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Od 11:50 do 12:20
Wystąpienia

Znaczenie koniunktury w kształtowaniu zachowań rynkowych kredytobiorców

 • Piotr Białowolski, Szkoła Główna Handlowa, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Real Estate Investment Trust

 • Anna Kicińska, Partner MRICS, CCIM, Lider Grupy Nieruchomości dla regionu CSE, EY

 

Od 12:20 do 12:40
Przerwa
Od 12:40 do 14:10
Debata okrągłego stołu: Jaka przyszłość consumer finance w Polsce – prognozy i rekomendacje?
Moderator: Andrzej Reterski, Prezes Zarządu Domu Finansowy QS

Wystąpienie wprowadzające:

Sektor Consumer Finance - rys historyczny i obecne trendy
-Andrzej Reterski, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS


Uczestnicy debaty:

- Alicja Kopeć, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego i Ładu Korporacyjnego, Provident Polska S.A.
- Michał Masłowski, Zastępca Kierownika Zespołu Prawnego, Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego
- Anna Pakulska, Dyrektor w Obszarze Klienta Strategicznego ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
- Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową
- Tomasz Piwowarski, Dyrektor, Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego
- Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu Fines S.A.
- Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
- Piotr Żabski, Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Bank S.A.

Kluczowe zagadnienia:

 • Co stymulowało a co hamowało rozwoju rynku consumer finance w ostatnich latach?
 • Czy rynek consumer finance potrzebny jest gospodarce?
 • Jak regulować aby nie przeregulować?
 • Jakie są oczekiwania konsumentów wobec rynku i jak im sprostać?
 • Czy konkurencja wśród uczestników rynku wystarczy, czy nie lepiej konkurować i współpracować?

Gospodarz debaty: Dom Finansowy QS

Od 14:10 do 14:20
Podsumowanie Kongresu
14:20
14:20 Lunch