Paneliści

Paweł Adamiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dom Kredytowy Notus

Z Domem Kredytowym Notus związany jest od momentu założenia Spółki w 2004 r. Początkowo pełnił funkcję Członka Zarządu Domu Kredytowego Notus odpowiadając za działania marketingowe. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Z rynkiem kredytowania hipotecznego związany jest od dziesięciu lat. W latach 2001 – 2003 był doradcą w GE Bank Mieszkaniowy, aktywnie współtworząc jego pozycję rynkową. Wcześniej w latach 1991-2001 pracował w branży logistycznej, jako dyrektor transportu krajowego
w niemieckiej firmie sieciowej, z sukcesem realizując budowę drobnicowego systemu przesyłek ekspresowych. Kierował również działami sprzedaży, efektywnie tworząc sieć dystrybucji na rynku elektroniki użytkowej i dóbr inwestycyjnych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Warszawskiej Szkoły Zarządzania.

Jarosław Król
Prezes Fundacji Mercatus et Civis

Absolwent kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) - praktycznie stosujący prawo konkurencji od przeszło 20 lat. Ekspert w zakresie prawa konsumenckiego. Jeszcze jako student rozpoczął w 1994 roku pracę w Departamencie Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych w Urzędzie Antymonopolowym (przekształconym w 1996 roku w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Początkowo – do września 1997 roku – związany z centralą urzędu, gdzie awansował od stanowiska referenta do starszego specjalisty. Jest autorem wielu projektów decyzji antymonopolowych, pism procesowych i opinii. Prowadził również badania rynku oraz analizy ekonomiczne na potrzeby prowadzonych postępowań. W 1997 roku w wyniku wygrania konkursu ogłoszonego przez dyrektora generalnego UOKiK został zastępcą dyrektora Delegatury UOKiK w Warszawie gdzie organizował pracę i kierował zespołem osób prowadzących postępowania. Od początku 1999 roku pełnił funkcję dyrektora tej Delegatury. W latach 2005-2014 wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ukończył wiele kursów i szkoleń z dziedziny prawa i ekonomii. Uczestnik zagranicznych wizyt studyjnych w instytucjach ochrony konkurencji i konsumentów. Od 2005 roku odpowiadał za przygotowanie wielu projektów aktów prawnych z dziedziny ochrony konsumentów. Koordynował przygotowanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej. Wieloletni przedstawiciel Polski w Sieci Polityki Konsumenckiej w Brukseli. Reprezentował rząd polski w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. Wykładowca zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów m.in. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW i w Polskiej Akademii Nauk. Współautor publikacji wydawanych w ramach współpracy z ww. wydziałem. W latach 2001 – 2005 był członkiem rady nadzorczej spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Obecnie prezes fundacji Mercatus et Civis.

Piotr Białowolski
Szkoła Główna Handlowa, Uniwersità degli Studi di Torino

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Centrum Badań Demograficzno-Społecznych i Rynkowych w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, a także współpracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku jest współautorem cokwartalnego badania sytuacji na rynku consumer finance prowadzonego w ramach wspólnego projektu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i IRG SGH. W ramach współpracy z IRG SGH od 2010 roku prowadzi również badanie koniunktury w sektorze bankowym. Jest autorem bądź współautorem wielu raportów dotyczących m.in.: bieżącej sytuacji na rynku consumer finance, raportu dotyczącego kosztów wprowadzenia dyrektywy o kredycie konsumenckim, raportów podsumowujących skutki regulacji maksymalnego oprocentowania, raportów przedstawiających profile klientów rynku consumer finance, a także charakterystyki i prognoz dla tego sektora. Współpracuje przy tworzeniu badania Diagnoza Społeczna analizując w ramach tego projektu zachowania finansowe gospodarstw domowych. Prowadzi również intensywną działalność naukową. W dorobku ma prawie 80 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach naukowych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce zachowań gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji i popytu na kredyt w cyklu życia, a także czynników determinujących bieżącą koniunkturę rynkową.

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.
Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A.
Marcin Czugan
Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF

Magister prawa i ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Od października 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W czerwcu 2010 r. rozpoczął współpracę z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w której odpowiadał za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim, a od stycznia 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawno – Legislacyjnego. W grudniu 2014 r. wybrany na Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego Eurofinas (European Federation of Finance House Associations). Dwu letnią kadencję rozpoczął w dniu 1 stycznia 2015 r. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych Zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Prowadzi zajęcia z Prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla radców prawnych Izby gdańskiej.

Michał Czuma
Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing Polska

Pracował jako Dyrektor Biura Antyfraudowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku PKO BP i jako zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Banku. Manager i doradca w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Posiada również doświadczenie z zakresu Bezpieczeństwa Państwa.

Edoardo Demarchi
Partner, Roland Berger

Edoardo Demarchi posiada dyplom z ekonomii, który zdobył na Uniwersytecie Bocconi oraz dyplom MBA z MIT Sloan School of Management . Ma ponad 15 -letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa strategicznego, zarządzania liniowego ( finanse, marketing i rozwój biznesu ) i zarządzania inwestycjami .

Z Roland Berger od 2006 roku , skupia się na usługach finansowych i IT / komunikacji . Jego obszary specjalizacji funkcjonalnej obejmują planowanie strategiczne, zarządzania kosztami i restrukturyzacją, rozwoju produktu i marketing.

Przed Roland Berger pracował również w Robert Fleming & Co w Londynie, Monte dei Paschi di Siena i AT Kearney.

Sławomir Grzelczak
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  kierunek: Finanse i Bankowość (2002).

Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet - czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił kolejno ważne funkcje managerskie.  W latach 2002-2004 objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 2004-2009 piastował funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału.

W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał zarządzając czterema spółkami, należącymi do grupy BISNODE.

Od 2012 roku do kwietnia 2013, w ramach Grupy Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, odpowiadał za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej
w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był Dyrektorem Zarządzającym Coface Słowenia.

Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego.

Od lipca 2013 r. - Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego.

Od końca czerwca 2014 r. pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

 

Matuesz Grzybowski
Dyrektor Biura Zapobiegania Fraudom Kredytowym, Credit Agricole Bank Polska

Z bankowością związany od ponad 10 lat. Pracował w spółkach grupy GE (GE Capital Bank, GE Money Bank, Budapest Bank), od 2007 w Credit Agricole. Posiada bogate doświadczenie w obszarze modelowania i wyceny ryzyka kredytowego, od trzech lat zajmuje się ryzykiem operacyjnym, odpowiada za zapobieganie fraudom kredytowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Joanna Krzyżanowska
Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zasiada w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Do 2007 r. zajmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu GE Money Bank S.A. -  odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i  kierowała pracą ponad 1500 osób. Była odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów na zakup towarów i usług, kart kredytowych,  kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz rozwoju kanałów dystrybucji własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi Banku. Od 2008 r. do 2015 r.  pełniła funkcję pierwszego wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od podstaw bankowego biznesu consumer finance oraz bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i rozwiązań.       Od lipca 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. Jest odpowiedzialna za consumer finance, kanały sprzedaży pośredniej, współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także obszar produktowy i CRM. Posiada doświadczenie w projektach akwizycyjnych,  jak i fuzjach banków. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration (Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA) oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów.

Krzysztof Opaliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines
Krzysztof Opaliński (56) jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) i University of Manitoba w Kanadzie (MBA, 1990). W latach 1990-95 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant/szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-96), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-09) jako menedżer projektów. Od 2005 w Fines S.A. jako współtwórca firmy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Marcin Nadolny
Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

Marcin Nadolny od początku swojej kariery zawodowej jest związany z SAS Institute. Obecnie odpowiada w SAS za rozwiązania w obszarze wykrywania nadużyć oraz kieruje zespołem analityków wdrażających rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management w jednym z największych polskich banków.  Doświadczenie zawodowe zdobywał także w PricewaterhouseCoopers, Toyota Bank oraz w DaimlerChrysler R&D.

Marcin Nadolny jest ekspertem w obszarze stosowania metod statystycznych i Data Mining. Posiada 12 lat doświadczenia zawodowego. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budowę modeli predykcyjnych oraz sieci powiązań społecznych na potrzeby wykrywania nadużyć, budowę i walidację modeli scoringowych i ratingowych, modeli wspierających procesy windykacyjne, jak również modeli na potrzeby kampanii marketingowych.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech.

Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Marta Penczar
Dyrektor Obszaru Badawczego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję  Dyrektora Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka raportów i publikacji z zakresu bankowości i integracji europejskich rynków finansowych, m.in.: Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce (2012), Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej (2010), Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych (2010),  Polski sektor bankowy na tle sektorów europejskich w świetle wybranych wskaźników strukturalnych (2010), Implikacje integracji rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla rozwoju polskiego rynku consumer finance (2008).
Bogusław Półtorak
Redaktor naczelny Grupy Bankier.pl

Redaktor naczelny i dyrektor programowy Grupy Bankier.pl należącej do Bonnier Business Polska. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do 2015 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilkuset komentarzy, analiz branżowych, a także opracowań z zakresu nowoczesnego pośrednictwa i doradztwa finansowego, funkcjonowania instytucji finansowych i gospodarki. Autor m.in. książek: „Hipoteczny pieniądz bankowy” (Wyd. UE Wrocław 2013), „Sekurytyzacja kredytu hipotecznego” (Wyd. Cedewu, Warszawa 2005, 2007) oraz współautor książki „Innowacyjne usługi banku” (Wyd. PWN, Warszawa 2007). Specjalizuje się w zakresie systemów bankowych, systemów finansowania nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także innowacyjnych produktów finansowych

Piotr Przedlacki
Prezes Zarządu FINES S.A. – Operator Bankowy

Prezes Zarządu oraz założyciel firmy FINES S.A. – Operator Bankowy, która obecnie jest liderem na rynku pośrednictwa kredytów gotówkowych w kanale agencyjnym. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998) oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów w ramach programu MBA (2011). 

Od początku kariery związany z rynkiem finansowym. Najpierw jako doradca w procesach inwestycyjnych oraz finansowaniu dużych przedsięwzięć, a od 2003 roku w branży „consumer finance”. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w procesach sprzedaży produktów finansowych. Zwolennik zwinnych strategii.

Jego celem jest stworzenie nowej jakości w pośrednictwie kredytowym. W pracy chce zachwycać zarówno swoich pracowników, jak i partnerów w biznesie.

Bartosz Pundyk
Dyrektor Sprzedaży, Grupa Deltavista

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat bezpośrednio związany z biurami informacji gospodarczej. W latach 2009-2013 w KRD odpowiedzialny za rozwój sprzedaży oraz wdrażanie projektów w sektorze klientów strategicznych. Od 2013 Dyrektor Sprzedaży Grupy Deltavista odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek produktów związanych z zarządzaniem ryzkiem i optymalizacją procesów podejmowania decyzji  oraz budową rozwiązania branżowego na rynku Consumer Finance dostosowanego bezpośrednio do lokalnych uwarunkowań prawnych.

Andrzej Reterski
Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS
Na stanowisku Prezesa Zarządu Domu Finansowego QS niezmiennie od 2008 r.
Do 2012 r. Dom Finansowy QS należał do międzynarodowej grupy finansowej LaSer, aktualnie spółka jest w rękach nowych właścicieli.

Z sektorem finansowym związany od 19 lat. W latach 2008 - 2010 był szefem LaSer Consumer Finance Poland, wcześniej pracował w należącym do LaSer Sygma Banku, był członkiem Zarządu AIG Bank Polska, prezesem notowanej na giełdzie Best S.A., wiceprezesem Invest Bank S.A., twórcą spółki Invest Kredyt S.A. – pośrednika w obszarze consumer finance, zbudował dla GE Capital Banku biznes w obszarze kredytów ratalnych.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i marketing. Uzyskał dyplom MBA brytyjskiego The Nottingham Trent University.
Andrzej Roter
Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
Dominik Wieliński
Prezes Zarządu Optima
Menedżer z 15 letnim doświadczeniem w branży finansowej. Współpracował z renomowanymi korporacjami: GE Capital, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland, Master Card. Pracował także jako konsultant na Bliskim Wschodzie. Od ponad 4 lat związany z Dollar Financial Group jako prezes zarządu dwóch  polskich firm wchodzących w skład DFG."
Edyta Szymczak
Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG

Z branżą finansową związana od ponad 12 lat, w tym od 7 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunek Menedżerski. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. W latach 2009-2011 w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Bartosz Wójcicki
Ekspert, Departament Produktów Bankowych, Biuro Informacji Kredytowej SA

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w przeciwdziałaniu przestępstwom związanym z działalnością bankową. W trakcie pracy w banku kierował departamentem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, ryzykiem compliance i AML. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia. W BIK odpowiedzialny za obszar produktów antyfraudowych dla sektora bankowego.

Adam Wysmyk
Dyrektor Działu Przeciwdziałania Przestępstwom Kredytowym, Alior Bank

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym i zewnętrznym na rynku consumer finance. Od lipca 2015 roku na stanowisku Dyrektora Działu Przeciwdziałania Przestępstwom Kredytowym w Alior Banku S.A., odpowiedzialny za obszar zapobiegania nadużyciom kredytowym i monitoring zewnętrznych kanałów sprzedaży. W latach 2001-2008 pracował w GE Money Banku S.A., następnie jako Dyrektor Biura ds. Przeciwdziałania Wyłudzeniom budował system zarządzania ryzykiem nadużyć w Meritum Banku, poprzez praktyczne wdrażanie standardów prewencji, detekcji i analizy nadużyć.

Piotr Żabski
Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank S.A.
Przez jedenaście lat zdobywał doświadczenie w Lukas Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora zarządzającego w linii biznesu consumer finance. W swojej zawodowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój biznesu kredytów samochodowych, ratalnych, gotówkowych, a także kart kredytowych. Zarządzał siecią regionów banku oraz kanałami dystrybucji. W listopadzie 2007 r, został Członkiem Zarządu Santander Consumer Banku odpowiedzialnym za rozwój kredytów detalicznych i marketing. Od maja 2008 r. do maja 2013 r. Prezes Zarządu Santander Consumer Banku. Jest absolwentem Ecole Nationalle Superieure des Mines de St. Etienne, Politechniki Wrocławskiej oraz wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Program

czwartek - 19 Listopad 2015
Od 14:30 do 15:00
Rejestracja Gości
Od 15:00 do 15:10
Otwarcie Kongresu
 • Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
 • Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Od 15:10 do 16:00
Prezentacja raportu Eurofinas i Roland Berger nt. rynku consumer finance w Europie
Edoardo Demarchi, Partner Roland Berger

Komentarz:

 • Piotr Żabski, Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Bank Polska
 • Dominik Wieliński, Prezes Zarządu Optima S.A.
Od 16:00 do 16:20
Przerwa
Od 16:20 do 18:00
Debata "Czego mogą się od siebie nauczyć uczestnicy rynku consumer finance: banki i instytucje pożyczkowe?"
Bogusław Półtorak, Redaktor Naczelny Grupy Bankier.pl

Kluczowe zagadnienia:

- Jak dostosować produkt, w tym metody jego sprzedaży do oczekiwań klientów?
- Zewnętrzne źródła informacji a ograniczanie ryzyka kredytowego i wyłudzeń
- Czy wysoka jakość obsługi klienta jest już standardem?
- Jak zwiększyć efektywność zewnętrznych kanałów dystrybucji?
- Sprzedaż produktów kredytowych a etyka biznesu i zasady dobrych praktyk

Paneliści:

 • Joanna Krzyżanowska, Wiceprezes Zarządu Alior Banku
 • Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
 • Jarosław Król, Prezes Fundacji Mercatus et Civis
 • Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu Fines
 • Andrzej Reterski, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS
 • Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestr Dłużników ERIF BIG
 • Dominik Wieliński, Prezes Zarządu Optima S.A.
 • Piotr Żabski, Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Bank
18:00
18:00 Poczęstunek
piątek - 20 Listopad 2015
Od 09:00 do 09:30
Rejestracja
Od 09:30 do 09:40
Przywitanie gości
Od 09:40 do 10:40
Consumer finance 2015 i perspektywy

Wystąpienia:

Trendy na rynku consumer finance
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej

Rentowność produktów consumer finance
Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Produkty rynku finansowego – jak bardzo różnimy się w Europie?
Piotr Białowolski, Szkoła Główna Handlowa

Od 10:40 do 11:20
Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych – konsekwencje zmian
Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF

Komentarz:

 • Paweł Adamiak,  Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dom Kredytowy Notus
Od 11:20 do 11:50
Przerwa
Od 11:50 do 12:20
Upadłość konsumencka w świetle danych z sektora finansowego
Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG Info Monitor
Od 12:20 do 13:50
Jak przeciwdziałać wyłudzeniom na rynku consumer finance?
Marcin Nadolny, Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

Wystąpienie: Strategie wykrywania nadużyć w segmencie Consumer Finance

Kluczowe zagadnienia:

- Rosnący trend nadużyć na rynku consumer finance?  Jak temu przeciwdziałać?
- Wróg u bram organizacji – jak go rozpoznać i nie wpuścić?
- Hybrydowa analityka do wykrywania nadużyć – moda czy konieczność?
- Kluczowe czynniki sukcesu w przeciwdziałaniu wyłudzeniom w segmencie consumer finance
- Nadchodzące wyzwania

Paneliści:

 • Michał Czuma, Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing, Polska
 • Mateusz Grzybowski, Dyrektor Biura Zapobiegania Fraudom Kredytowym, Credit Agricole
 • Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży, Deltavista Services
 • Bartosz Wójcicki, Ekspert, Departament Produktów Bankowych, Biuro Informacji Kredytowej SA
 • Adam Wysmyk, Dyrektor Działu Przeciwdziałania Przestępstwom Kredytowym, Alior Bank
Od 13:50 do 14:00
Podsumowanie Kongresu
14:10
14:00 Lunch