Partnerzy

Partnerzy

Współorganizatorzy

Gdańska Akademia Bankowa

Gdańska Akademia Bankowa (GAB) powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB jest niepubliczną placówką oświatową. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Banking and Financial Services Training Association - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Gdańska Akademia Bankowa jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego oraz organizatorem corocznych seminariów:

  • Zarządzanie kapitałem w bankach
  • IT w instytucjach finansowych
  • Kongres bancassurance
  • Forum zarządzania aktywami
  • Rynek obligacji w Polsce
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Consumer Finance

Rekomendacje wypracowane podczas seminariów Gdańskiej Akademii Bankowej stanowią propozycje do zbioru dziesięciu najważniejszych Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego GAB od 1997 roku prowadzi Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów. GAB jest jedną z trzech instytucji w Polsce uprawnioną do przeprowadzania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

DOŚWIADCZONY UCZESTNIK RYNKU FINANSOWEGO – organizacja samorządowa, powołana do życia w 1999 roku, której inicjatorami byli : Mariusz Łukasiewicz, Sylwester Cacek i Wojciech Żurawik. REPREZENTACJA RYNKU FINANSOWEGO - aktualnie reprezentacja kilku branż rynku finansowego, w tym banków, pośredników i doradców finansowych, dużej grupy największych w Polsce podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowej, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń, oferujących tzw . odwróconą hipotekę, silnie osadzona w kontekście europejskim. EKSPERCKA ORGANIZACJA - profesjonalnie korzystająca z dostępnej wiedzy, analizując doświadczenia międzynarodowe w stosowaniu prawa dla dokonania najlepszego wyboru konkretnych rozwiązań prawnych dla rynku finansowego w Polsce, w szczególności w zakresie prawa odnoszącego się do rynku consumer finance.

DOCENIANE GOOD WILL - udziela swojego wizerunku coraz większej liczbie projektów, a certyfikat zgodności praktyk biznesowych z dobrymi praktykami wydawany przez Komisję Etyki przy KPF jest wykorzystywany przez Członków KPF jako ważna rekomendacja w negocjacjach z partnerami biznesowymi.
STRONA SPOŁECZNA - aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, jako strona społeczna w procesie konsultacji tworzonego prawa . W dorobku samorządowym KPF zanotowała udział merytoryczny w kilkudziesięciu regulacjach, procedowanych w polskim Parlamencie oraz rekomendacjach KNF.
PARTNER METYTORYCZNY - uznany partner w procesie konsultacji społecznych dla UOKiK, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Sejmowych Gospodarki, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Finansów Publicznych, Przyjaznego Państwa . Opracowywane na zlecenie KPF raporty, badania były uwzględniane w analizach merytorycznych w tak istotnych dokumentach jak ocena skutków regulacji, budowania założeń do ustaw.
UZNANY EKSPERT - jedna z dwóch organizacji samorządowych z rynku finansowego posiadająca przedstawiciela (eksperta), zaangażowanego w prace w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
ROZPOZNAWALNY AUTORYTET - jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów, utrzymuje partnerskie relacje z najważniejszymi interesariuszami rynku finansowego, uczestnik posiedzeń, organizowanych przez KNF dla najważniejszych organizacji samorządowych rynku finansowego dla dyskusji o istotnych kwestiach tego rynku.
DOŚWIADCZONY ORGANIZATOR - posiada bogate doświadczenia współpracy z wieloma autorytetami prawa, ekonomii, finansów . Na zlecenie KPF powstało kilkadziesiąt opinii, ekspertyz, raportów, wspierających KPF w jego działalności samorządowej 
AKTYWNY CZŁONEK EUROFINAS – KPF to pierwsza organizacja samorządowa z krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej, która została w 2005 roku członkiem EUROFINAS, skupiającej 18 organizacji z krajów Unii Europejskiej, reprezentujących ponad 1 . 200 podmiotów finansowych . KPF aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Prawno – Ekonomicznego EUROFINAS.
UZNANY PARTNER MERYTORYCZNY – przedstawiciel KPF zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniu European Banking Industry Committee (jedyna europejska platforma samorządowa całego, europejskiego przemysłu finansowego) jako reprezentant EUROFINAS, warsztatów organizowanych dla urzędników Komisji Europejskiej jako eksperci krajowi (np . Rate cap, POS - y).
ZAANGAŻOWANY UCZESTNIK PROCESU LEGISLACYJNEGO – aktywny uczestnik w europejskim procesie legislacyjnym wielu regulacji najważniejszych dla europejskiego (dyrektywa o kredycie konsumenckim, kredycie hipotecznym, pośrednictwie ubezpieczeniowym, prawach konsumenta etc . ). Aktywność ta jest uzasadniona rosnącym wpływem prawa europejskiego na polski rynek finansowy.
DOŚWIADCZONY EKSPERT - aktualnie jedna z najbardziej doświadczonych organizacji samorządowych w Polsce w obszarze prawa europejskiego, w szczególności regulacji, odnoszących się do rynku finansowego . Wiedza pozyskiwana poprzez EUROFINAS jest pożytecznie wykorzystywana w obszarze polskiej legislacji . Na zlecenie KPF powstały unikalne badania, wspierające ekspertyzę EUROFINASU – np . jedno z dwóch w Europie impact assesement (drugie powstało na zlecenie rządu brytyjskiego) wejścia w życie dyrektywy o kredycie konsumenckim, czy jedyne w Europie, szacujące skutki utrzymywania rate cap .

Więcej na stronie: http://www.kpf.pl/

Partnerzy Główni

Aasa Polska

Jesteśmy technologiczną firmą finansową o skandynawskich korzeniach, obecną na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, udzielanych w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Łączymy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialność. Dbamy o rozwój rynku i naszych klientów. Czujemy się zobowiązani do uwzględniania problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników w naszej codziennej działalności.

Odpowiedzialność biznesowa

Należymy do członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych od 2015 roku. Wraz z jej pozostałymi członkami współtworzyliśmy Księgę Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych, która stanowi zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania.

Kilkakrotnie uzyskaliśmy Certyfikat Etyczny KPF, za stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

W 2013 roku otrzymaliśmy Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dwa lata później uzyskaliśmy Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Odpowiedzialność społeczna

Angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W odpowiedzi problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych w Polsce, zainicjowaliśmy w czerwcu 2017 roku ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną „Aasy Netu”.

Należymy do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspieramy różnorodność i wielokulturowość w miejscu pracy. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wdrażanej przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Zapraszamy: https://aasaglobal.com/poland/

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Dom Finansowy QS

Jesteśmy najdłużej działającą w Polsce firmą sektora pośrednictwa kredytowego, w którym pełnimy wiodącą funkcję nieprzerwanie od 2001 roku. W 2016 roku wprowadziliśmy do oferty sprzedaż ubezpieczeń oraz atrakcyjny program franczyzowy. Znamy potrzeby naszych Partnerów i zapewniamy im wszystkie narzędzia, by mogli skutecznie rozwijać swój biznes. Współpracujemy z kluczowymi bankami, firmami pożyczkowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, których produkty oferujemy w zewnętrznej sieci agencyjnej. Stawiamy na wysoki standard obsługi i elastyczność we współpracy z Partnerami oraz dbamy o jakość portfela kredytowego generowanego dla Partnerów biznesowych. Docieramy z bogatą ofertą produktową do coraz większej i bardziej zróżnicowanej grupy Klientów.

Jesteśmy jednym z założycieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Firmy zrzeszone w KPF opiniują założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Regularnie uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach branży consumer finance oraz aktywnie wspieramy kierunki rozwoju tego sektora.

Dom Finansowy QS stawia na rzetelność i profesjonalizm. Świadczą o tym wyróżnienia i nagrody przyznane firmie na przestrzeni ostatnich lat. Otrzymaliśmy m.in. Gazele Biznesu, kilkakrotnie Laur Klienta oraz Laur Klienta Grand Prix, a także certyfikaty: Rzetelni w Biznesie, Wiarygodności Biznesowej, Zasady Dobrych Praktyk oraz trzykrotny tytuł Solidnej Firmy.

Więcej na: www.dfqs.pl

Fines S.A.

Jesteśmy operatorem sieci ponad 5000 placówek prowadzonych przez ponad 3000 agentów na terenie całego kraju. Pośredniczymy w sprzedaży 34 produkty kredytowe dla konsumentów i działalności gospodarczych, a także polis ubezpieczeniowych z oferty 7 towarzystw. Dla większości współpracujących z nami agentów jesteśmy preferowanym partnerem, zapewniającym sprawną i niezawodną obsługę procesu sprzedaży, szeroki zakres wsparcia marketingowego, szkoleniowego i prawnego oraz natychmiastowe rozliczenia finansowe.

Od kilku lat rozwijamy program franczyzowy pod marką Fines Operator Bankowy. Nasze placówki franczyzowe działają w standardach wizualizacji, wyposażenia i obsługi właściwych dla małych bankowych oddziałów detalicznych. Obecnie sieć Fines Operator Bankowy, obejmująca 260 placówek w całym kraju, jest najszybciej rozwijającą się siecią franczyzową na rynku pośrednictwa kredytowego. Od początku istnienia stosujemy w naszej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i stosujemy Zasady Dobrych Praktyk KPF, a w naszych relacjach ze wszystkimi interesariuszami rynku postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w branżowej Deklaracji Pośredników Finansowych. Nasza wiarygodność biznesowa potwierdzona jest przez uzyskiwane przez nas rokrocznie certyfikaty „Solidna Firma” (od 2007 r.) oraz „Fair Play” (od 2011 r.), zaś dbałość o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług – przez certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

 

Partnerzy

ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 3,2 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Biuro działa w Polsce od 2004 roku, a swoje korzenie wywodzi z międzynarodowej austriackiej firmy KreditSchutzVerband von 1870, znanej jako KSV BIG S.A. Od 2007 roku, po wykupieniu przez KRUK S.A. 100% udziałów, Biuro stało się jedną ze spółek należących do Grupy KRUK. W drugiej połowie 2016 roku spółka zmieniła nazwę z Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ERIF BIG S.A. prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. u. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 ze zm.) oraz Regulaminu Zarządzania Danymi z dnia 21 grudnia 2010 r., zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z tymi przepisami do głównych zadań Biura należy przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie zarówno informacji negatywnych dotyczących podmiotów zadłużonych, jak i informacji pozytywnych dotyczących podmiotów rzetelnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań.

ERIF BIG S.A. efektywnie wspomaga procesy związane z zachowaniem płynności finansowej i likwidowaniem zatorów płatniczych wszystkich sektorów obrotu gospodarczego. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom i narzędziom wspierającym procesy oceny ryzyka kredytowego oraz efektywnego odzyskiwania należności.

Z rozwiązań ERIF BIG S.A. korzystają banki, instytucje finansowe, fundusze sekurytyzacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, telewizje cyfrowe, firmy leasingowe, wierzyciele wtórni, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy ze wszystkich branż oraz wiele innych podmiotów i wierzycieli, którzy dopisują informacje negatywne i informacje pozytywne o swoich klientach i kontrahentach lub poszukują kompleksowych informacji gospodarczych na ich temat.

Stabilność i skuteczność ERIF BIG S.A. potwierdza przynależność do Grupy Kapitałowej KRUK. Grupy która oferuje kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług: od prewencji, poprzez windykację polubowną i sądową oraz egzekucję komorniczą, aż do zakupów i sekurytyzacji.

Giełda Papierów Wartośiowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Polityka Insight

Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF). Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na całym świecie i planuje rozwój na kolejnych rynkach. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce. Oferuje klientom szeroki zakres produktów obejmujący kredyty na nowe i używane samochody, kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty. Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy samochodowe oraz sklepy i punkty usługowe. Od 2015 roku Santander Consumer Bank jest głównym sponsorem Justyny Kowalczyk – najbardziej utytułowanej polskiej sportsmenki.

Unilink Cash

Unilink Cash to jeden z liderów na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce, o bardzo dynamicznym rozwoju. W swojej ofercie zapewniamy dostęp do ponad 30 produktów - kredytów bankowych oraz pożyczek, dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Będąc Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dbamy o najwyższą jakość oferowanych usług, a nasze działania opieramy na etyce i najwyższych standardach rynku finansowego. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży, wypracowaliśmy nowoczesny i efektywny model współpracy z Partnerami. Zapewniamy im kompleksową ofertę produktową, platformę informatyczną, stałe wsparcie ze strony Centrali i Dyrektora Regionu, szkolenia, materiały marketingowe, atrakcyjne konkursy i codzienne rozliczenia oraz wiele innych korzyści. Obecnie współpracuje z nami ponad 3 000 Partnerów.

Sponsor

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

BNP Paribas Cardif to firma ubezpieczeniowa specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie oraz bancassurance. Na polskim rynku obecna jest od 1998 roku, W ofercie Cardif znajduje się szeroki zakres wysokiej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych sprzedawanych za pośrednictwem sieci partnerów: banków, firm leasingowych, telekomunikacyjnych oraz retailerów. Ścisła współpraca z partnerami pozwala na tworzenie rozwiązań ubezpieczeniowych uwzględniających potrzeby naszych Klientów. BNP Paribas Cardif wchodzi w skład międzynarodowej Grupy BNP Paribas – jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

Partnerzy medialni

Dziennik Gazeta Prawna

Bankier.pl

Forsal.pl

Centrum Prasowe PAP

Wprost

Cashless.pl

FranczyzaBanku.pl

FranczyzaBanku.pl to specjalistyczny serwis branżowy dedykowany ludziom z branży finansowej. Platforma łączy franczyzodawców i franczyzobiorców oraz przedsiębiorców zainteresowanych stworzeniem własnej placówki partnerskiej.
Misja firmy polega na wspieraniu rozwoju działalności franczyzowej w sektorze finansowym. Zadaniem serwisu jest zwiększenie świadomości biznesowej oraz dostarczanie wiedzy i najnowszych informacji z rynku. Pełni rolę opiniotwórczą i wspiera franczyzobiorców w bieżącej działalności operacyjnej. Ułatwia także prowadzenie biznesu oraz doradza jak osiągać wysokie dochody poprzez efektywne zarządzanie. Serwis opiera się na innowacyjnej platformie oferującej praktyczne usługi. FranczyzaBanku.pl to nowa jakość na rynku!

Loando.pl

www.nienieodpowiedzialni.pl

Outsourcing&More

Outsourcing&More to bezpłatny, polsko-angielski magazyn wydawany w cyklu dwumiesięcznym w pełni poświęcony rynkowi outsourcingu w Polsce.
Nastawiony jest przede wszystkim na funkcję edukacyjną oraz informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Magazyn pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy powiązane z rynkiem outsourcingu w Polsce.

OutsourcingPortal.pl

OutsourcingPortal.pl to platforma internetowa pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną w obszarze szeroko pojętej branży outsourcingowej.
Poruszana problematyka dotyczy również informacji o takich obszarach jak centra usług wspólnych (BPO/SSC), centra usług informatycznych (ITO), Call i Contact Center, etc. Za pośrednictwem portalu promowane są poszczególne miasta, województwa i strefy ekonomiczne, pod kątem nowych inwestycji outsourcingowych.

Pozyczkaportal.pl

ProMeritum

Magazyn THINKTANK

QBusiness.pl

Miejsce konferencji

Zobacz także