Partnerzy

Partnerzy

Współorganizatorzy

Gdańska Akademia Bankowa

Gdańska Akademia Bankowa (GAB) powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB jest niepubliczną placówką oświatową. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Banking and Financial Services Training Association - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Gdańska Akademia Bankowa jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego oraz organizatorem corocznych seminariów:

  • Zarządzanie kapitałem w bankach
  • IT w instytucjach finansowych
  • Kongres bancassurance
  • Forum zarządzania aktywami
  • Rynek obligacji w Polsce
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Consumer Finance

Rekomendacje wypracowane podczas seminariów Gdańskiej Akademii Bankowej stanowią propozycje do zbioru dziesięciu najważniejszych Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego GAB od 1997 roku prowadzi Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów. GAB jest jedną z trzech instytucji w Polsce uprawnioną do przeprowadzania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

DOŚWIADCZONY UCZESTNIK RYNKU FINANSOWEGO – organizacja samorządowa, powołana do życia w 1999 roku, której inicjatorami byli : Mariusz Łukasiewicz, Sylwester Cacek i Wojciech Żurawik. REPREZENTACJA RYNKU FINANSOWEGO - aktualnie reprezentacja kilku branż rynku finansowego, w tym banków, pośredników i doradców finansowych, dużej grupy największych w Polsce podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowej, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń, oferujących tzw . odwróconą hipotekę, silnie osadzona w kontekście europejskim. EKSPERCKA ORGANIZACJA - profesjonalnie korzystająca z dostępnej wiedzy, analizując doświadczenia międzynarodowe w stosowaniu prawa dla dokonania najlepszego wyboru konkretnych rozwiązań prawnych dla rynku finansowego w Polsce, w szczególności w zakresie prawa odnoszącego się do rynku consumer finance.

DOCENIANE GOOD WILL - udziela swojego wizerunku coraz większej liczbie projektów, a certyfikat zgodności praktyk biznesowych z dobrymi praktykami wydawany przez Komisję Etyki przy KPF jest wykorzystywany przez Członków KPF jako ważna rekomendacja w negocjacjach z partnerami biznesowymi.
STRONA SPOŁECZNA - aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, jako strona społeczna w procesie konsultacji tworzonego prawa . W dorobku samorządowym KPF zanotowała udział merytoryczny w kilkudziesięciu regulacjach, procedowanych w polskim Parlamencie oraz rekomendacjach KNF.
PARTNER METYTORYCZNY - uznany partner w procesie konsultacji społecznych dla UOKiK, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Sejmowych Gospodarki, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Finansów Publicznych, Przyjaznego Państwa . Opracowywane na zlecenie KPF raporty, badania były uwzględniane w analizach merytorycznych w tak istotnych dokumentach jak ocena skutków regulacji, budowania założeń do ustaw.
UZNANY EKSPERT - jedna z dwóch organizacji samorządowych z rynku finansowego posiadająca przedstawiciela (eksperta), zaangażowanego w prace w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
ROZPOZNAWALNY AUTORYTET - jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów, utrzymuje partnerskie relacje z najważniejszymi interesariuszami rynku finansowego, uczestnik posiedzeń, organizowanych przez KNF dla najważniejszych organizacji samorządowych rynku finansowego dla dyskusji o istotnych kwestiach tego rynku.
DOŚWIADCZONY ORGANIZATOR - posiada bogate doświadczenia współpracy z wieloma autorytetami prawa, ekonomii, finansów . Na zlecenie KPF powstało kilkadziesiąt opinii, ekspertyz, raportów, wspierających KPF w jego działalności samorządowej 
AKTYWNY CZŁONEK EUROFINAS – KPF to pierwsza organizacja samorządowa z krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej, która została w 2005 roku członkiem EUROFINAS, skupiającej 18 organizacji z krajów Unii Europejskiej, reprezentujących ponad 1 . 200 podmiotów finansowych . KPF aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Prawno – Ekonomicznego EUROFINAS.
UZNANY PARTNER MERYTORYCZNY – przedstawiciel KPF zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniu European Banking Industry Committee (jedyna europejska platforma samorządowa całego, europejskiego przemysłu finansowego) jako reprezentant EUROFINAS, warsztatów organizowanych dla urzędników Komisji Europejskiej jako eksperci krajowi (np . Rate cap, POS - y).
ZAANGAŻOWANY UCZESTNIK PROCESU LEGISLACYJNEGO – aktywny uczestnik w europejskim procesie legislacyjnym wielu regulacji najważniejszych dla europejskiego (dyrektywa o kredycie konsumenckim, kredycie hipotecznym, pośrednictwie ubezpieczeniowym, prawach konsumenta etc . ). Aktywność ta jest uzasadniona rosnącym wpływem prawa europejskiego na polski rynek finansowy.
DOŚWIADCZONY EKSPERT - aktualnie jedna z najbardziej doświadczonych organizacji samorządowych w Polsce w obszarze prawa europejskiego, w szczególności regulacji, odnoszących się do rynku finansowego . Wiedza pozyskiwana poprzez EUROFINAS jest pożytecznie wykorzystywana w obszarze polskiej legislacji . Na zlecenie KPF powstały unikalne badania, wspierające ekspertyzę EUROFINASU – np . jedno z dwóch w Europie impact assesement (drugie powstało na zlecenie rządu brytyjskiego) wejścia w życie dyrektywy o kredycie konsumenckim, czy jedyne w Europie, szacujące skutki utrzymywania rate cap .

Więcej na stronie: http://www.kpf.pl/

Partnerzy Główni

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Fines S.A.

Jesteśmy operatorem sieci ponad 5000 placówek prowadzonych przez ponad 3000 agentów na terenie całego kraju. Pośredniczymy w sprzedaży 34 produkty kredytowe dla konsumentów i działalności gospodarczych, a także polis ubezpieczeniowych z oferty 7 towarzystw. Dla większości współpracujących z nami agentów jesteśmy preferowanym partnerem, zapewniającym sprawną i niezawodną obsługę procesu sprzedaży, szeroki zakres wsparcia marketingowego, szkoleniowego i prawnego oraz natychmiastowe rozliczenia finansowe.

Od kilku lat rozwijamy program franczyzowy pod marką Fines Operator Bankowy. Nasze placówki franczyzowe działają w standardach wizualizacji, wyposażenia i obsługi właściwych dla małych bankowych oddziałów detalicznych. Obecnie sieć Fines Operator Bankowy, obejmująca 260 placówek w całym kraju, jest najszybciej rozwijającą się siecią franczyzową na rynku pośrednictwa kredytowego. Od początku istnienia stosujemy w naszej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i stosujemy Zasady Dobrych Praktyk KPF, a w naszych relacjach ze wszystkimi interesariuszami rynku postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w branżowej Deklaracji Pośredników Finansowych. Nasza wiarygodność biznesowa potwierdzona jest przez uzyskiwane przez nas rokrocznie certyfikaty „Solidna Firma” (od 2007 r.) oraz „Fair Play” (od 2011 r.), zaś dbałość o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług – przez certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

 

Blue Media S.A.

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku. Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi. Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Mamy 17 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych usług w obszarze płatności elektronicznych. Obsługujemy ponad 2,5 mln transakcji doładowań telefonów online miesięcznie. Nasz System Płatności BlueCash (umożliwiający przelewy natychmiastowe) obejmuje dziś ponad 80 Banków i obsługuje ponad 150 tysięcy przelewów natychmiastowych miesięcznie Ponad 6 mln Klientów otrzymuje elektroniczne faktury generowane z naszych systemów on-line wdrożonych u kilkunastu największych dostawców usług. Rocznie przetwarzamy 3 mln płatności o łącznej wartości ponad 270 mln złotych. Tworzymy zespół najlepszych specjalistów z branży. Atmosfera i warunki pracy mają dla nas duże znaczenie. Czujemy silną więź z otoczeniem w jakim działamy. Szanujemy przyrodę i staramy się, by nasza działalność odciskała się na niej w jak najmniejszym stopniu. Płacimy pracownikom 1 zł za każdy przejechany rowerem kilometr w drodze do i z pracy. Blue Media czterokrotnie znalazła się w gronie Najlepszych Pracodawców programu prowadzonego przez firmę doradczą Aon Hewitt. Jesteśmy z Sopotu. Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Partner

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Partnerzy medialni

FranczyzaBanku.pl

FranczyzaBanku.pl to specjalistyczny serwis branżowy dedykowany ludziom z branży finansowej. Platforma łączy franczyzodawców i franczyzobiorców oraz przedsiębiorców zainteresowanych stworzeniem własnej placówki partnerskiej.

Misja firmy polega na wspieraniu rozwoju działalności franczyzowej w sektorze finansowym. Zadaniem serwisu jest zwiększenie świadomości biznesowej oraz dostarczanie wiedzy i najnowszych informacji z rynku. Pełni rolę opiniotwórczą i wspiera franczyzobiorców w bieżącej działalności operacyjnej. Ułatwia także prowadzenie biznesu oraz doradza jak osiągać wysokie dochody poprzez efektywne zarządzanie. Serwis opiera się na innowacyjnej platformie oferującej praktyczne usługi. FranczyzaBanku.pl to nowa jakość na rynku!

Loan Magazine

Loando.pl

Outsourcing&More

Outsourcing&More to bezpłatny, polsko-angielski magazyn wydawany w cyklu dwumiesięcznym w pełni poświęcony rynkowi outsourcingu w Polsce.

Nastawiony jest przede wszystkim na funkcję edukacyjną oraz informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Magazyn pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy powiązane z rynkiem outsourcingu w Polsce.

OutsourcingPortal.pl

OutsourcingPortal.pl to platforma internetowa pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną w obszarze szeroko pojętej branży outsourcingowej.
Poruszana problematyka dotyczy również informacji o takich obszarach jak centra usług wspólnych (BPO/SSC), centra usług informatycznych (ITO), Call i Contact Center, etc. Za pośrednictwem portalu promowane są poszczególne miasta, województwa i strefy ekonomiczne, pod kątem nowych inwestycji outsourcingowych.

Pozyczkaportal.pl

ProMeritum

Magazyn THINKTANK

Miejsce konferencji

Zobacz także