Partnerzy

Partnerzy

Współorganizatorzy

Centrum Myśli Strategicznych

Gdańska Akademia Bankowa

Gdańska Akademia Bankowa (GAB) powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB jest niepubliczną placówką oświatową. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Banking and Financial Services Training Association - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Gdańska Akademia Bankowa jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego oraz organizatorem corocznych seminariów:

  • Zarządzanie kapitałem w bankach
  • IT w instytucjach finansowych
  • Kongres bancassurance
  • Forum zarządzania aktywami
  • Rynek obligacji w Polsce
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Consumer Finance

Rekomendacje wypracowane podczas seminariów Gdańskiej Akademii Bankowej stanowią propozycje do zbioru dziesięciu najważniejszych Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego GAB od 1997 roku prowadzi Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów. GAB jest jedną z trzech instytucji w Polsce uprawnioną do przeprowadzania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

DOŚWIADCZONY UCZESTNIK RYNKU FINANSOWEGO – organizacja samorządowa, powołana do życia w 1999 roku, której inicjatorami byli : Mariusz Łukasiewicz, Sylwester Cacek i Wojciech Żurawik. REPREZENTACJA RYNKU FINANSOWEGO - aktualnie reprezentacja kilku branż rynku finansowego, w tym banków, pośredników i doradców finansowych, dużej grupy największych w Polsce podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowej, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń, oferujących tzw . odwróconą hipotekę, silnie osadzona w kontekście europejskim. EKSPERCKA ORGANIZACJA - profesjonalnie korzystająca z dostępnej wiedzy, analizując doświadczenia międzynarodowe w stosowaniu prawa dla dokonania najlepszego wyboru konkretnych rozwiązań prawnych dla rynku finansowego w Polsce, w szczególności w zakresie prawa odnoszącego się do rynku consumer finance.

DOCENIANE GOOD WILL - udziela swojego wizerunku coraz większej liczbie projektów, a certyfikat zgodności praktyk biznesowych z dobrymi praktykami wydawany przez Komisję Etyki przy KPF jest wykorzystywany przez Członków KPF jako ważna rekomendacja w negocjacjach z partnerami biznesowymi.
STRONA SPOŁECZNA - aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, jako strona społeczna w procesie konsultacji tworzonego prawa . W dorobku samorządowym KPF zanotowała udział merytoryczny w kilkudziesięciu regulacjach, procedowanych w polskim Parlamencie oraz rekomendacjach KNF.
PARTNER METYTORYCZNY - uznany partner w procesie konsultacji społecznych dla UOKiK, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Sejmowych Gospodarki, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Finansów Publicznych, Przyjaznego Państwa . Opracowywane na zlecenie KPF raporty, badania były uwzględniane w analizach merytorycznych w tak istotnych dokumentach jak ocena skutków regulacji, budowania założeń do ustaw.
UZNANY EKSPERT - jedna z dwóch organizacji samorządowych z rynku finansowego posiadająca przedstawiciela (eksperta), zaangażowanego w prace w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
ROZPOZNAWALNY AUTORYTET - jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów, utrzymuje partnerskie relacje z najważniejszymi interesariuszami rynku finansowego, uczestnik posiedzeń, organizowanych przez KNF dla najważniejszych organizacji samorządowych rynku finansowego dla dyskusji o istotnych kwestiach tego rynku.
DOŚWIADCZONY ORGANIZATOR - posiada bogate doświadczenia współpracy z wieloma autorytetami prawa, ekonomii, finansów . Na zlecenie KPF powstało kilkadziesiąt opinii, ekspertyz, raportów, wspierających KPF w jego działalności samorządowej 
AKTYWNY CZŁONEK EUROFINAS – KPF to pierwsza organizacja samorządowa z krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej, która została w 2005 roku członkiem EUROFINAS, skupiającej 18 organizacji z krajów Unii Europejskiej, reprezentujących ponad 1 . 200 podmiotów finansowych . KPF aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Prawno – Ekonomicznego EUROFINAS.
UZNANY PARTNER MERYTORYCZNY – przedstawiciel KPF zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniu European Banking Industry Committee (jedyna europejska platforma samorządowa całego, europejskiego przemysłu finansowego) jako reprezentant EUROFINAS, warsztatów organizowanych dla urzędników Komisji Europejskiej jako eksperci krajowi (np . Rate cap, POS - y).
ZAANGAŻOWANY UCZESTNIK PROCESU LEGISLACYJNEGO – aktywny uczestnik w europejskim procesie legislacyjnym wielu regulacji najważniejszych dla europejskiego (dyrektywa o kredycie konsumenckim, kredycie hipotecznym, pośrednictwie ubezpieczeniowym, prawach konsumenta etc . ). Aktywność ta jest uzasadniona rosnącym wpływem prawa europejskiego na polski rynek finansowy.
DOŚWIADCZONY EKSPERT - aktualnie jedna z najbardziej doświadczonych organizacji samorządowych w Polsce w obszarze prawa europejskiego, w szczególności regulacji, odnoszących się do rynku finansowego . Wiedza pozyskiwana poprzez EUROFINAS jest pożytecznie wykorzystywana w obszarze polskiej legislacji . Na zlecenie KPF powstały unikalne badania, wspierające ekspertyzę EUROFINASU – np . jedno z dwóch w Europie impact assesement (drugie powstało na zlecenie rządu brytyjskiego) wejścia w życie dyrektywy o kredycie konsumenckim, czy jedyne w Europie, szacujące skutki utrzymywania rate cap .

Więcej na stronie: http://www.kpf.pl/

Partnerzy Główni

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozpoczęło działalność w 1997 roku. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 23 największych banków. W tym czasie stało się liderem na rynku wymiany informacji i utrzymuje tę pozycję do dziś. Celem BIK jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Zadanie to BIK realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. BIK przekazuje Bankom i SKOK-om dane w formie raportów, przedstawiających sytuację kredytową Klienta, tzn.: jego bieżące i spłacone zobowiązania wobec Banków i SKOK-ów. Raporty te wzbogacane są o informacje z baz zewnętrznych m.in.: BIG InfoMonitor oraz Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Również Konsumenci mają możliwość weryfikacji, jakie dane na ich temat znajdują się w BIK. Obecnie w Systemach Wymiany Informacji BIK uczestniczy 650 instytucji, w tym ponad 540 Banków spółdzielczych, wszystkie SKOK-i oraz 43 Banki komercyjne. BIK utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami środowiska bankowego m.in. ze Związkiem Banków Polskich, regulatorami tego sektora (Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym), a także ośrodkami naukowymi. Współpracuje z analitykami Banku Światowego, jest także aktywnym członkiem ACCIS (Europejskiego Stowarzyszenia Biur Wymiany Informacji). W ostatnim czasie Biuro rozpoczęło wymianę informacji o kredytobiorcach ze swoim niemieckim odpowiednikiem SCHUFA Holding AG. W ramach akcji edukacyjnej, BIK organizuje konferencje, dla przedstawicieli organizacji konsumenckich. W ramach działań edukacyjnych prowadzi ścisłą współpracę z Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszeniem na Rzecz bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.

Blue Media S.A.

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku. Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi. Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Mamy 17 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych usług w obszarze płatności elektronicznych. Obsługujemy ponad 2,5 mln transakcji doładowań telefonów online miesięcznie. Nasz System Płatności BlueCash (umożliwiający przelewy natychmiastowe) obejmuje dziś ponad 80 Banków i obsługuje ponad 150 tysięcy przelewów natychmiastowych miesięcznie Ponad 6 mln Klientów otrzymuje elektroniczne faktury generowane z naszych systemów on-line wdrożonych u kilkunastu największych dostawców usług. Rocznie przetwarzamy 3 mln płatności o łącznej wartości ponad 270 mln złotych. Tworzymy zespół najlepszych specjalistów z branży. Atmosfera i warunki pracy mają dla nas duże znaczenie. Czujemy silną więź z otoczeniem w jakim działamy. Szanujemy przyrodę i staramy się, by nasza działalność odciskała się na niej w jak najmniejszym stopniu. Płacimy pracownikom 1 zł za każdy przejechany rowerem kilometr w drodze do i z pracy. Blue Media czterokrotnie znalazła się w gronie Najlepszych Pracodawców programu prowadzonego przez firmę doradczą Aon Hewitt. Jesteśmy z Sopotu. Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

BNP Paribas Cardif to firma ubezpieczeniowa specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie oraz bancassurance, obecna na polskim rynku od 1998 roku. W ofercie BNP Paribas Cardif znajduje się szeroki zakres wysokiej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych sprzedawanych za pośrednictwem sieci partnerów: banków, firm leasingowych, telekomunikacyjnych oraz retailerów. Ścisła współpraca z partnerami pozwala na tworzenie rozwiązań ubezpieczeniowych uwzględniających potrzeby naszych Klientów. BNP Paribas Cardif wchodzi w skład międzynarodowej Grupy BNP Paribas – jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

Euroloan

Euroloan działa w Polsce od 2013 roku, oferując pożyczki gotówkowe i pożyczki w formie limitu odnawialnego. Marka Euroloan należy do Mash Group - międzynarodowego fintechu, wywodzącego się z Finlandii, działającego również w Szwecji, Polsce, Hiszpanii i Luksemburgu. Mash od 2007 r. jest liderem innowacji w branży fintech. Korzystamy z własnych zaawansowanych algorytmów, machine learning i zautomatyzowanej platformy, aby codziennie tysiącom klientów dostarczać najwyższej jakości rozwiązania w zakresie finansów i płatności. Wierzymy, że przyszłość należy do technologii, która sprawia, że każda transakcja jest płynna, elastyczna i bezproblemowa. Mash obecnie jest jedną z wiodących europejskich firm fintech. Więcej na www.mash.com

Fines S.A.

Jesteśmy operatorem sieci ponad 5000 placówek prowadzonych przez ponad 3000 agentów na terenie całego kraju. Pośredniczymy w sprzedaży 34 produkty kredytowe dla konsumentów i działalności gospodarczych, a także polis ubezpieczeniowych z oferty 7 towarzystw. Dla większości współpracujących z nami agentów jesteśmy preferowanym partnerem, zapewniającym sprawną i niezawodną obsługę procesu sprzedaży, szeroki zakres wsparcia marketingowego, szkoleniowego i prawnego oraz natychmiastowe rozliczenia finansowe.

Niezależna agencja kredytowa, lider segmentu pośrednictwa finansowego - ponad 5000 biur agencyjnych oraz 300 placówek franczyzowych w całej Polsce. Na rynku od 2005 r. Oferuje różnorodne produkty bankowe: kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, kredyty dla firm, kredyty samochodowe, pożyczki pozabankowe, a także ubezpieczenia i leasing. Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, uczestnik Programu Rzetelna Firma, laureat Programu Solidna Firma w latach 2007-2017.

Partnerzy

Aasa Polska

Jesteśmy technologiczną firmą finansową o skandynawskich korzeniach, obecną na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, udzielanych w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Łączymy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialność. Dbamy o rozwój rynku i naszych klientów. Czujemy się zobowiązani do uwzględniania problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników w naszej codziennej działalności.

Odpowiedzialność biznesowa

Należymy do członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych od 2015 roku. Wraz z jej pozostałymi członkami współtworzyliśmy Księgę Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych, która stanowi zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania.

Kilkakrotnie uzyskaliśmy Certyfikat Etyczny KPF, za stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

W 2013 roku otrzymaliśmy Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dwa lata później uzyskaliśmy Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Odpowiedzialność społeczna

Angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W odpowiedzi problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych w Polsce, zainicjowaliśmy w czerwcu 2017 roku ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną „Aasy Netu”.

Należymy do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspieramy różnorodność i wielokulturowość w miejscu pracy. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wdrażanej przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Zapraszamy: https://aasaglobal.com/poland/

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa w Polsce od 2004 roku, a swoje korzenie wywodzi z międzynarodowej austriackiej firmy. Biuro oferuje narzędzia, które pozwalają sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego przed podjęciem współpracy oraz dyscyplinować klientów, którzy nie regulują płatności. ERIF BIG kieruje swoje usługi zarówno do dużych firm i instytucji, średniego i małego biznesu, jak i konsumentów. Oferuje klientom bogatą bazę informacji gospodarczych. Gromadzi bowiem i udostępnia informacje o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań, ale również o nieuregulowanych płatnościach firm i konsumentów. Korzystanie z pozytywnych i negatywnych informacji gospodarczych zawartych w bazie systemu ERIF pozwala jego klientom skutecznie wzmacniać swoje procesy oceny ryzyka. Sprawdzanie firm i konsumentów czy też ich monitoring są istotnymi działaniami prewencyjnymi, które pomagają podejmować bezpieczne i odpowiedzialne decyzje. Dzięki temu podmioty aktywnie korzystające z bazy danych rejestru mogą uniknąć współpracy z nierzetelnymi dostawcami. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce udostępnia co kwartał raporty z audytu bazy danych, które weryfikuje niezależny biegły rewident – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Fundacja Rozwoju Rynku Finasowego

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego reprezentuje największe instytucje pożyczkowe w Polsce. Jej zadaniem jest dbałość o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów. Misją Fundacji jest budowanie dialogu liderów rynku pożyczek pozabankowych z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych i edukacji finansowej konsumentów. Fundacja systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych poprzez opracowywanie analiz i raportów branżowych. Stale angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej konsumentów i promowania dobrych praktyk oraz zasad etycznych w sektorze pożyczkowym, co pozwala podnosić bezpieczeństwo na rynku finansowym.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Provident Polska S.A.

Provident Polska SA jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na całym świecie i planuje rozwój na kolejnych rynkach. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych. Prezesem zarządu jest Agnieszka Kłos. Provident Polska jest firmą multikanałową i multiproduktową - dociera do wszystkich grup klientów i oferuje szereg produktów: pożyczkę konsumencką, dostępną w wariantach online, z obsługą domową lub samodzielną spłatą, a także pożyczkę dla firm. Jednym z filarów strategii biznesowej Providenta jest odpowiedzialne pożyczanie. W 2018 roku Provident zaprezentował trzeci raport społeczny, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2016-2017. Provident jest jedyną firmą pożyczkową, która przygotowuje raport CSR. W latach 2015, 2016 i 2018 Provident otrzymał nagrodę Etyczna Firma przyznawaną przez dziennik „Puls Biznesu”. W 2015 roku, będąc jednym z największych reklamodawców sektora finansowego, Provident został sygnatariuszem Rady Reklamy. Firma sześciokrotnie została wyróżniona certyfikatem Top Employer (w latach 2013-2018).

Unilink Cash

Unilink Cash to jeden z liderów na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce, o bardzo dynamicznym rozwoju. W swojej ofercie zapewniamy dostęp do ponad 30 produktów - kredytów bankowych oraz pożyczek, dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Będąc Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dbamy o najwyższą jakość oferowanych usług, a nasze działania opieramy na etyce i najwyższych standardach rynku finansowego. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży, wypracowaliśmy nowoczesny i efektywny model współpracy z Partnerami. Zapewniamy im kompleksową ofertę produktową, platformę informatyczną, stałe wsparcie ze strony Centrali i Dyrektora Regionu, szkolenia, materiały marketingowe, atrakcyjne konkursy i codzienne rozliczenia oraz wiele innych korzyści. Obecnie współpracuje z nami ponad 3 000 Partnerów.

Vippo

Sponsor

Dziesiątka Finanse

Dziesiątka Finanse jest jedną z najstarszych firm pożyczkowych na polskim rynku. Istnieje od 2001 roku. Udziela pożyczek ratalnych w systemie door-to-door, dostarczając pieniądze bezpośrednio do domu Klienta. Posiada ugruntowaną, stabilną pozycję na rynkach lokalnych. Od 1 marca 2018 roku stała się częścią polskiej grupy kapitałowej Credit Royal® i od tego czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Zaledwie w kilka miesięcy udało się potroić zasięg działania, a także wypracować doskonałe wyniki finansowe. Dziesiątka Finanse jest już obecna w jedenastu województwach, a w planach ma wejście na obszary pozostałych. Ponadto spółka planuje rozwój w obszarze sprzedaży online, a także ekspansję na rynki zagraniczne.

Patronat honorowy

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomaga w indywidualnych sprawach: od poradnictwa na dowolnym etapie sporu, przez poreklamacyjne postępowania interwencje lub polubowne, aż po wsparcie tzw. istotnym poglądem w trakcie postępowania sądowego. Podejmuje też wspierające ogół klientów działania systemowe, jeśli dostrzega, że problem powtarza się i dotyczy wielu osób. Korzysta też z możliwości wystąpienia do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie dostrzeżonych rozbieżności w orzecznictwie.

Główny Partner Medialny

Dziennik Gazeta Prawna

Partnerzy medialni

aleBank.pl

Forsal.pl

Harvard Business Review Polska

Fintek.pl

FranczyzaBanku.pl

FranczyzaBanku.pl to specjalistyczny serwis branżowy dedykowany ludziom z branży finansowej. Platforma łączy franczyzodawców i franczyzobiorców oraz przedsiębiorców zainteresowanych stworzeniem własnej placówki partnerskiej.

Misja firmy polega na wspieraniu rozwoju działalności franczyzowej w sektorze finansowym. Zadaniem serwisu jest zwiększenie świadomości biznesowej oraz dostarczanie wiedzy i najnowszych informacji z rynku. Pełni rolę opiniotwórczą i wspiera franczyzobiorców w bieżącej działalności operacyjnej. Ułatwia także prowadzenie biznesu oraz doradza jak osiągać wysokie dochody poprzez efektywne zarządzanie. Serwis opiera się na innowacyjnej platformie oferującej praktyczne usługi. FranczyzaBanku.pl to nowa jakość na rynku!

Loan Magazine

Loando.pl

Miesięcznik Bank

My Company

www.nienieodpowiedzialni.pl

Outsourcing&More

Outsourcing&More to bezpłatny, polsko-angielski magazyn wydawany w cyklu dwumiesięcznym w pełni poświęcony rynkowi outsourcingu w Polsce.

Nastawiony jest przede wszystkim na funkcję edukacyjną oraz informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Magazyn pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy powiązane z rynkiem outsourcingu w Polsce.

OutsourcingPortal.pl

OutsourcingPortal.pl to platforma internetowa pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną w obszarze szeroko pojętej branży outsourcingowej.
Poruszana problematyka dotyczy również informacji o takich obszarach jak centra usług wspólnych (BPO/SSC), centra usług informatycznych (ITO), Call i Contact Center, etc. Za pośrednictwem portalu promowane są poszczególne miasta, województwa i strefy ekonomiczne, pod kątem nowych inwestycji outsourcingowych.

Pozyczkaportal.pl

ProMeritum

Magazyn THINKTANK

Miejsce konferencji

Zobacz także