Program

Program

Pobierz program w formacie PDF

Kliknij w interesującą Cię punkt programu, aby poznać jego szczegóły

 • 14.00 - 14.30

  Rejestracja

 • 14.30 - 15.00

  Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS

 • 15.00 - 16.30

  Gospodarz debaty: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Wystąpienia wprowadzające:

  Obraz rynku consumer finance w 2018 r.
  Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Mapa zagrożeń na rynku consumer finance do 2021 r.
  Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Moderator: Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Paneliści:

  - Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif S.A.
  - Adam Kuśnierkiewicz, Country Manager Mash Poland, właściciel marki Euroloan
  - Maciej Mikucki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy na Poziomie Regionu, Provident Polska S.A.
  - Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.

  Kluczowe zagadnienia do debaty:

  • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku CF
  • Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju rynku CF - co będzie stymulować a co zagrażać dalszemu rozwojowi rynku?
  • Jak kształtować się będzie rentowność branży firm pożyczkowych?
  • Niewykorzystane źródła wzrostu na rynku CF - segmenty klientów, nowe produkty, strategie biznesowe
  • Kanały dystrybucji - czy placówki stacjonarne obronią się przed ofertą on-line?
  • Samoregulacja rynku - konieczna czy potrzebna i w jakich aspektach? Czy może zastąpić lub ograniczyć aktywność regulatorów?

   

 • 16.30 -16.50

  Przerwa

 • 16.50 - 17.00

  Wystąpienie: Kultura ryzyka na rynku consumer finance Stanisław Kasiewicz, Profesor zwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • 17.00 - 18.30

  Opiekun merytoryczny debety: Rzecznik Finansowy

  Wystąpienie wprowadzające:
  Jak pożyczkodawcy usiłują omijać ustawę o kredycie konsumenckim?
  Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

  Moderator: Marcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji, Biuro Rzecznika Finansowego

  Paneliści:

  Tomasz Kwiecień, Prezes Zarządu, Vippo

  Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Zarządu, Federacja Konsumentów

   - Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

   - Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

   - Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego nadzorujący Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów


  Kluczowe zagadnienia:

  • Czy rynek CF jest gotowy na działania samoregulacyjne dotyczące np. wysokości kosztów pożyczek? Czy na innych rynkach były podobne inicjatywy i jakie były ich efekty? Czy  samoregulacja może zabezpieczyć przed regulacjami ustawowymi?
  • Czy warto spotykać się z pożyczkobiorcami w sądach? Czy spory dotyczące pożyczek można rozwiązywać polubownie?
  • Problem nadmiernego zadłużenia. Jaka jest obecnie jego skala? Jak zmienia się profil klientów CF? Jak przeciwdziałać temu zjawisku?
  • Kto odpowiada za skutki skorzystania przez klienta z określonego produktu pożyczkowego? Czy tylko klient? Czy może również sprzedawca?


   

   

 • 18.30 - 21.30

  Wieczór networkingowy

 • 19.00 - 20.15

  Partner medialny debaty: Fintek.pl

  Prowadzący: Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard Europe

  Entuzjaści:
  -    Szczepan Bentyn, Prezes Zarządu, Pracownia Nowych Technologii
  -    Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu, Kanga Exchange – Giełda Kryptowalut
  -    Łukasz Żeligowski, Prezes Zarządu, Grupa IT S.A.

  Konstruktywni sceptycy:
  -    Magdalena Borowik, Ekspert, Pełnomocnik ds. Technologii Finansowych, Ministerstwo Cyfryzacji
  -    Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich
  -    Emil Ślązak, Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   

 • 8.30 - 9.00

  Rejestracja

 • 9.00 - 10.20

  Gospodarz debaty: Blue Media

  Wystąpienie wprowadzające:
  Doświadczenia klienta, a konwersja
  Luiza Bolda-Bas, Sales Director, Financial Institutions Sector, Blue Media S.A.

  Moderator:
  Maciej Samcik, Redaktor naczelny, Subiektywnie o finansach

  Paneliści:

   - Monika Charamsa, Prezes Zarządu, Bancovo

  Bartłomiej Gast, Business Development Director, Blue Media S.A.

  - Waldemar Jarek, Departament Marketingu Bankowości Detalicznej, Wydział Kredytów Konsumpcyjnych, Bank Millennium S.A.

   - Artur Mojecki, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS

   - Jacek Obłękowski, Projekt Horum

   - Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu, Fines S.A.

  - Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance

   

  Kluczowe zagadnienia:

  • rozwój nowych technologii a wpływ na dostępność finansowania: czy nowe modele dystrybucji  nie wykluczają części społeczeństwa z dostępności produktów finansowych? co wybierze pokolenie Y i Z?
  • pośrednictwo w usługach finansowych on-line; czy nowe platformy są w stanie zmienić popyt na kredyty i pożyczki?
  • ewolucja kanałów dystrybucji w świetle zmian technologicznych, regulacyjnych i behawioralnych
  • cyfrowy klient /cyfrowy pracownik – zmiana przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb klientów
  • instytucja płatnicza - ciekawa formuła na biznes w Polsce. Jak wygląda rynek, ile jest podmiotów w Polsce, czy ciężko otrzymać licencję, na co zwraca uwagę nadzorca?
  • crosseling  jako sposób na zwiększenie dochodowości rynku firm pożyczkowych

 • 10.20 - 10.40

  Przerwa

 • 10.40 - 11.40

  Gospodarze debaty: Biuro Informacji Kredytowej, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

  Moderator: Edyta Szymczak, Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

  Paneliści:

  - Rafał Czernik, CEO, Partner, FinAi
  Marcin Daszkiewicz, Departament Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.
  - Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor
  - Hubert Rachwalski, Prezes Zarządu, Nethone
  - Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

  Kluczowe zagadnienia:

  • Innowacyjność i szybkość działania a bezpieczeństwo klientów; jak wprowadzać nowoczesne rozwiązania, upraszczać i przyspieszać procedury udzielania pożyczek aby nie zaniedbywać bezpieczeństwa klientów i nie przerzucać na klienta ryzyka związanego z nadużyciami w tym obszarze?
  • Wyłudzenia i konieczność rozwoju narzędzi oraz mechanizmów zabezpieczających sektor finansowy
  • Oferta rynku CF w zakresie nowych technologii do identyfikacji klienta
  • Zmiana modelu dystrybucji kredytów i pożyczek perspektywie rozwoju nowych technologii

   

 • 11.40 – 12.20

  Gospodarz debaty: Centrum Myśli Strategicznych

  Wystąpienie wprowadzające:
  Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu, PFR Nieruchomości

  Moderator:
  Andrzej Długosz, Prezes Zarządu, Agencja Cross Media PR

  Uczestnicy debaty:

  -    Maciej Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

  -    Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  -    Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu, PFR Nieruchomości

  Kluczowe zagadnienia:

  • Nowa ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości daje nowe możliwości inwestycyjne oraz zwiększa atrakcyjność inwestowania i podejmowania działalności na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem. Z jednej strony pozwoli to rozwinąć się firmom oferującym takie produkty inwestycyjne, a z drugiej krajowi inwestorzy indywidualni uzyskają możliwość inwestowania w produkty o stosunkowo stabilnych dochodach, jakie cechuje rynek mieszkań na wynajem.
  • Czy i jak rynek zareaguje na te nowe możliwości? Czy znaczące koncesje w prawie podatkowym okażą się dla rynku wystarczającym impulsem do rozwoju?
  • Czy krajowi inwestorzy, którzy przez ostatnie lata w znaczący sposób przenosili swoje depozyty na nieruchomości na wynajem będą inwestowali w F.I.N.N.?

 • 12.20 - 12.40

  Przerwa

 • 12.40 - 14.10

  Gospodarz debaty: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  Wystąpienie wprowadzające:
  Zmiany prawne na rynku consumer finance – jaka będzie przyszłość legislacyjna sektora?
  Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  Moderator: Mirosława Szakun, Doradca prawny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  Paneliści:

   - Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

   - Alicja Kopeć, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego i Ładu Korporacyjnego, Provident Polska S.A.

   - Tomasz Kruzel, Dyrektor Biura Prawnego, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif S.A.

   - Piotr Oniszczuk, Prezes Zarządu, Unilink Cash

   - Paweł Pawlukiewicz, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu, Aasa Polska S.A.

  Kluczowe zagadnienia:

  • Tworzenie ad hoc regulacji prawnych w bezpośrednim następstwie wystąpienia zdarzeń na rynku finansowym i wpływ takiego sposobu procedowania na jakość tych regulacji
  • Przewidywany wpływ na rynek ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, w szczególności spodziewane następstwa w obszarze pozyskiwania finansowania
  • Prawdopodobne dalsze rozszerzenie dostępu do upadłości konsumenckiej i jego wpływ na moralność płatniczą konsumentów oraz na poziom NPL w portfelach kredytów konsumenckich
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - wpływ uruchomienia tego rejestru na badanie zdolności kredytowej i poprawę spłacalności kredytów; próba oceny zasad funkcjonowania tego rejestru określonych w projekcie ustawy i ich adekwatności do potrzeb rynku
  • Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – celowość jej uchwalenia i jakość regulacji

   

   

   

 • 14.10 - 14.30

  Podsumowanie Kongresu

 • 14.30

  Lunch

Współorganizatorzy

Partnerzy Główni

Sponsor

Patronat honorowy

Główny Partner Medialny

Miejsce konferencji

Zobacz także